Forside Aktuelt Prosjekt nye skolebygg

Prosjekt nye skolebygg

Oppdatert: 20.06.24

Her vil du finne informasjon og artikler angående framdrift og bygging av nye skolebygg og idrettsanlegg i Kirkebygden.

Informasjon om prosjektet

Våler kommune er i gang med sitt største investeringsprosjekt noensinne. Kirkebygden barneskole skal utvides og ny Våler ungdomsskole skal bygges. I tillegg skal ny svømmehall, volleyballbane og garderobeløsning på plass, og uteområdet skal oppgraderes.

På dagtid brukes skolebyggene, idrettsflatene og uteområdet til undervisning. Utenom skoletid brukes lokalene og området rundt til flere ulike fritidsaktiviteter og av kommunens innbyggere.

Bakgrunn

Våler kommune er i stadig vekst. Kommunen har i dag i overkant av 6.000 innbyggere, og det forventes at vi allerede i 2030 er over 8.000 innbyggere. Våler er særlig populært blant barnefamilier. For å møte befolkningsveksten må kommunen utvide elevkapasiteten.

Både barne- og ungdomsskole, i tillegg til Vålerhallen har lenge vært modne for oppgradering. Da ungdomsskolen brant i april 2021, ble det fortgang i planene.

Det nye skole- og idrettsområdet vil være en sentral del av sentrumsområdet i Kirkebygden. Kulturen vil få en framtredende plass med felles samlingssted og folkebibliotek.

Aktuelt

 • Det vil være full drift på byggeplassen gjennom sommeren.
 • Gangbrua stenges mandag 24/6 - gående henvises rundt Folkestad-jordet.
 • Råbygget for barneskolen er ferdigstilt og alle bygningsdeler er montert.
 • Fundamentet for bassenget er støpt.
 • Det blir oppstart for massivtremontasje av svømmehall og ungdomsskole i slutten av juni.
 • Støyende arbeid (eksempelvis pigging) legges i størst mulig grad til utenfor skoletid.
 • Kommunen har en egen anskaffelse på løst inventar. Dette gjøres i tett samarbeid med brukerne.
 • Vålerhallen vil være stengt i perioden 3.juni 2024 - 25.april 2025. Kommunen bistår idrettslaget økonomisk med alternativ hall-leie.
 • Gangbru sør for FRIDA-huset er montert for å ivareta trafikksikkerhet i anleggsperioden.
 • Den sørlige delen av lysløypa er utilgjengelig under store deler av prosjektets gang. Vi ber turgåere og andre være oppmerksomme og overholde sperringer.
 • Parkeringsplass for ansatte er opparbeidet ved siden av kunstgressbanen.
 • Gjeldende riggplan fra uke 16:
Riggplan 240624 270724

Bilde som viser aktuell riggplan gjeldende fra 24.juni til 27.juli.

Tidsplan

Det er stram framdriftsplan i prosjektet. De første arbeidene knyttet til brønnboring startet opp i høstferien 2023. Fjellrensing startet i begynnelsen av november og sprengningsarbeidet startet opp i uke 47. Råbygget for barneskolen sto klart i begynnelsen av mai, og den nye fløyen antas være ferdig før sommeren. Nødvendig sprengningsarbeid utenfor Vålerhallen og ny ungdomsskole er ferdig og montering av råbygg pågår nå. Arbeid knyttet til Vålerhallen antas starte opp i juni.

Barneskolen skal iht. kontrakt være ferdig påsken 2025 og ungdomsskolen høsten 2025.

Prosjektplan

Kommunen signerte kontrakt med totalentreprenør Ruta AS i august 2023. Våler kommune er byggherre for prosjektet med kommunedirektør Ivar Nævra som prosjekteier. Han rapporterer til formannskap og kommunestyret jevnlig og har også en intern styringsgruppe.

Daglig prosjektledelse ligger hos A.L. Høyer Askim AS med Dag N. Kristiansen som prosjektleder og Jonas Grønnern som byggeleder. Grønnern vil ha fast kontorplass i Våler i byggeperioden.

Se organisasjonsplan for prosjektoversikt:

Org plan 04 09 23

Organisasjonsplan pr. 04.09.23.

Drift

Kirkebygden barnehage og Kirkebygden barneskole skal driftes i byggeperioden. Samtidig drift krever samarbeid og stiller høye krav til samtlige brukere av området. Barnas sikkerhet har høyeste prioritet.

Vålerhallen vil stenges for aktivitet 3.juni. I følge kontrakt vil den være stengt fram til 25.april 2025. Aktivitet og kroppsøving må utføres på alternative lokasjoner.

Ungdomsskolen vil være plassert på Våk fram til den nye skolen står ferdig.

Perioder med sprenging og under annet krevende arbeid kan medføre at skole og idrettshall stenges. Elever må da flyttes og undervisning vil foregå på annet sted. Entreprenør og kommunen har løpende kontakt, og skole, idrettslag og foresatte informeres fortløpende.

Bilder

Bilder av det nye området:

Fra barneskole mot ungdomsskole

Perspektiv fra barneskole mot ny ungdomsskole.

Fugleperspektiv mot sør

Fugleperspektiv ungdomsskole.

Perspektiv mot sør

Perspektiv barneskole mot sør.

Læringsfløyer

Læringsfløyer ungdomsskole.

Personalfløy

Personalfløy.

Informasjonsmøte

Åpent informasjonsmøte ble avholdt 22.november 2023 kl 18:00-19:30 i Vålerhallen.

Les mer her:

VELLYKKET INFORMASJONSMØTE I VÅLERHALLEN

Trafikksikkerhetsnotat

SWECO har, på vegne av kommunen, utarbeidet et trafikksikkerhetsnotat for området. Fokus er rettet mot trafikksikkerhet og risiko i anleggsfasen
og det vurderes eventuelle prinsipielle avbøtende tiltak

Les mer her:

TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT (PDF)

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål:

Ann-Magritt Holøs, informasjonsansvarlig Våler Kommune

TELEFON INFORMASJONSANSVARLIG: 975 71 508
E-POST INFORMASJONSANSVARLIG: ANN-MAGRITT.HOLOS@VALER.KOMMUNE.NO

Artikler

Artikler tilknyttet prosjektet finnes her:

INFORMASJON OM SKOLEBYGGING - SOMMER 2024, 20.06.24
BILDER FRA SKOLEBYGGINGEN, 06.05.24
VÅLERHALLEN STENGES - KOMMUNEN HJELPER VS MED ALTERNATIV LEIE, 10.04.24
INFORMASJON FRA BYGGEPLASS, 22.03.24
MIDLERTIDIG GANGBRU OG NY RIGGPLAN, 14.02.24
DE FØRSTE VEGGENE PÅ NYE KIRKEBYGDEN SKOLE ER PÅ PLASS, 17.01.24
STATUSOPPDATERING SKOLEBYGG, 21.12.23
VELLYKKET INFORMASJONSMØTE I VÅLERHALLEN, 28.11.23
MARKERING AV BYGGESTART - HISTORISK SPADETAK, 24.11.23
MARKERING AV BYGGESTART OG ÅPENT INFORMASJONSMØTE, 08.11.23
NYTT KJØREMØNSTER I KIRKEBYGDEN, 03.11.23
TRIBUNEN I VÅLERHALLEN OG INNGANG TIL LYSLØYPA PÅVIRKES AV BYGGEARBEIDER, 19.10.23
NAVNEKONKURRANSE, 25.09.23
NY MIDLERTIDIG TRASE FOR SKOLEBUSS, 11.09.23
DRONEKJØRING OG PRØVEGRAVING, 31.08.23
SIGNERT KONTRAKT, 23.08.23