Forside Aktuelt Markering av byggestart

Historisk spadetak

Oppdatert: 24.11.23

Onsdag 22.november tok ordfører Reidar Kaabbel, sammen med elevrådsrepresentantene Amanda og Natalia, det første offisielle spadestikket for det største byggeprosjektet i Våler noen sinne. Om under to år skal to nærmest nye skoler med plass til ca 700 elever, folkebibliotek, 25m svømmehall, ny volleyballhall og renovert idrettshall stå klare. Kommunedirektør Ivar Nævra gleder seg til å komme i gang. Dette er det største løftet i kommunens historie, og første reelle nye skolebygg etter 1969.

Våler 2023 11 22 gravestart herved ærklarer vi første spadetatt for Våler nye skoler fra v Amanda Reidar og Natalia foto E Un

Reidar, Amanda og Natalia tar det første spadestikket.

Framtidens skole

Våler ungdomsskole og Kirkebygden barneskole har i dag til sammen 490 elever. Elevprognosen i 2035 viser nærmere 600. Våler ungdomsskole blir helt ny og får kapasitet på 360 elever, og Kirkebygden barneskole skal utvides med arealer til en kapasitet tilsvarende 350 elever. I tillegg kommer idrettsanleggene og uteområdet.

10 000 kvm med nybygg

Dette er en krevende prosess for alle involverte. Vi skal bygge tre steder samtidig som barneskolen er i full drift i eksisterende skolebygg, sier Nævra. Derfor legger vi ekstra vekt på sikkerhet for alle, og på god informasjon til elever, ansatte, foreldre, naboer og andre brukere av området. Det ligger i tillegg en barnehage fra før i området. Nye parkeringsområder er klargjort og skolebuss-rutene er midlertidig lagt om.

Våler 2023 11 22 gravestart klare for det første spadestikket Amanda Reidar og Natlia foto E Un

Amanda, Reidar, Natalia med spaden.

Rask prosess

Kommunestyret gjorde et enstemmig vedtak i desember 2022 om igangsettelse av prosjektet. Det er planlagt ferdigstillelse av barneskolen og idrettsanleggene våren 2025 og ungdomsskolen høsten 2025. Dette må sies å være en meget rask byggeprosess.

Løft for idretten

Idretten i kommunen får også et betydelig løft. Vålerhallen blir oppgradert, og like ved kommer det en ny volleyball, i realitetene en liten idrettshall. Og så en helt ny, moderne svømmehall på 25x21 meter med ‘skillevegg’ og muligheter for to varmesoner til beste både for elever, aktive svømmere og lokalbefolkningen.

Våler 2023 11 22 gravestart nesten som 17 mai synes ordfører Reidar Kaabell og skolebarna i Kirkebygden foto E Un

Nesten 17.mai-stemning utenfor Kirkebygden skole.

Fakta om organisasjonen

Byggherre, prosjekteier: Våler kommune (kommunedirektør Ivar Nævra)

Styringsgruppe: Kommunalsjef oppvekst og kultur Unn West og økonomisjef/sjef for Miljø og Teknikk Rolf Terje Hårberg.

Prosjektledelse, byggeledelse og koordinator for HMS: AL Høyer AS, Askim (prosjektleder Dag N. Kristiansen, byggeleder Jonas Grønnern, ass. prosjektleder Siri Bøe Søreng)

Totalentreprenør: Ruta AS, Trondheim (prosjektleder Jan Helge Kristiansen)

Hovedarkitekt: BAS arkitekter, Sarpsborg, Tone Krange Thorsen

Prosjektering, forprosjekt: WSP Norge AS

Våler 2023 11 22 gravestart fagfolka til Ivar th fra v Jonas Dag Siri fra AL Høyer Lennart fra Ruta ordfører Reidar Unn og Ivar foto E Un

Siri Bøe Søreng (AL Høyer), Jonas Grønnern (AL Høyer, Dag Kristiansen (AL Høyer), Lennart Lessnert (RUTA), Unn West (Våler kommune), Reidar Kaabbel (ordfører), Ivar Nævra (Våler kommune).