Forside Politikk Mosseregionen interkommunalt politisk råd

Mosseregionen interkommunalt politisk råd

Regionrådet for Mosseregionen har endret navn til Mosseregionen interkommunalt politisk råd og er et samarbeidsorgan for kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler.

Formål

Rådets formål er å utvikle regionen til beste for innbyggerne og de samarbeidende kommunene. Samarbeidet er basert på konsensus medlemmene i mellom.

Deltakere

Kommunenes ordførere samt 1 valgt opposisjonspolitiker per kommune utgjør rådet. Kommunedirektørene deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Vervet som leder av rådet går på omgang med to års funksjonstid.

Fra 01.01.2020 overtok Råde kommune ledervervet.
Fra 28.09.2021 overtok Moss kommune ledervervet.

MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISKE RÅD (NY FANE)