Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Organisasjon Stab HR og administrasjon

Stab HR og administrasjon

Stab HR og administrasjon har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune

Stabens viktigste ansvarsområder

 • Sak/arkiv, åpning av post og kommunens epostmottak, journalføring og arkivering, rydding av arkivmateriale til bortsettingsarkiv, innsynshenvendelser
 • lønn og tariff, lokal lønnspolitikk / seniorpolitikk, lønnsforhandlinger, godtgjørelser
 • lov og avtaleverk innenfor personalforvaltning
 • fraværsadministrasjon (registrering og refusjoner)
 • arbeidstidsordninger, turnus, rådgivning på pensjonsområdet, omstilling, endringsarbeid, permisjonsreglement
 • personalsaker, HMS, arbeidspolitikk
 • inkluderende arbeidsliv, attføring, opplæring og kompetanseutvikling,
 • rekruttering og tilsettinger, lærlingeordningen, praksisplasser
 • sentralbord
 • politisk møtesekretariat
 • kommunetv
 • kommunestyre- og fylkestingsvalg / stortingsvalg
 • skjenke-, salg- og serveringsbevillinger
 • NRK tv-aksjonen

Lokalisering

Staben er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset.

A4568433

Leder

Stab HR og administrasjon har personalsjef Ann-Kristin Knudsen som leder. Send henne en epost

E-POST: ANN.KRISTIN.KNUDSEN@VALER.KOMMUNE.NO

eller ring kommunens sentralbord

TLF: SENTRALBORDET 69289100
Kontor bilde pixabay

Kontaktpersoner

Felles epostadresse for Stab HR og administrasjon er:

POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Ann Kristin Knudsen
leder Stab HR og administrasjon

Trine Ullestad Rosnæs
hr-rådgiver

Anne Laila Kirkeng
arkivfaglig ansvarlig

Bjørn Stian Berglund Eldor
arkivar

Rita Larsen
sekretær

Johanne Marie Olsen
fagarbeider

Elin S. Johansen
sekretær

Unni Sandem
konsulent

Ida Kristine Strømme
konsulent

Gry Hege Strand
sekretær

Susann Toverød
politisk sekretær