Forside Organisasjon Stab HR og administrasjon

Stab HR og administrasjon

Stab HR og administrasjon har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune

Stabens viktigste ansvarsområder:

 • Sak/arkiv, åpning av post og kommunens epostmottak, journalføring og arkivering, rydding av arkivmateriale til bortsettingsarkiv, innsynshenvendelser
 • lønn og tariff, lokal lønnspolitikk / seniorpolitikk, lønnsforhandlinger, godtgjørelser
 • lov og avtaleverk innenfor personalforvaltning
 • fraværsadministrasjon (registrering og refusjoner)
 • arbeidstidsordninger, turnus, rådgivning på pensjonsområdet, omstilling, endringsarbeid, permisjonsreglement
 • personalsaker, HMS, arbeidspolitikk
 • inkluderende arbeidsliv, attføring, opplæring og kompetanseutvikling,
 • rekruttering og tilsettinger, lærlingeordningen, praksisplasser
 • sentralbord
 • politisk møtesekretariat, kommunetv
 • valg
 • skjenke-, salg- og serveringsbevillinger
 • tv-aksjonen

Lokalisering:

Staben er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset.

Ledelse:

Stab HR og administrasjon har personalsjef Ann-Kristin Knudsen som leder. Send henne en epost

E-POST: ANN.KRISTIN.KNUDSEN@VALER.KOMMUNE.NO

eller ring kommunens sentralbord

TLF: SENTRALBORDET 69289100
Kontor bilde pixabay

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for Stab HR og administrasjon er:
postmottak@valer.kommune.no

Ann Kristin Knudsen
leder Stab HR og administrasjon

Unni Sandem
konsulent

Anne Laila Kirkeng
arkivfaglig ansvarlig

Bjørn Stian Berglund Eldor
arkivar

Rita Larsen
sekretær

Hege Kubberud

sekretær

Gry Hege Strand

sekretær

Elin S. Johansen
sekretær

Susann Toverød
arkivar/møtesekretariat

Johanne Marie Olsen
lærling i kontor og administrasjonsfag