Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Ordfører

Ordfører

Ordfører Reidar Kaabbel

Ordfører Reidar Kaabbel

Som ordfører i Våler kommune er jeg opptatt av at innbyggernes, næringslivets og lag og foreningers møte med kommunen skal være en positiv opplevelse.

Samarbeid

I Våler skal vi skape grobunn for samarbeid og nyskaping mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivilligheten, slik at vi sammen kan skape bærekraftig vekst. På den måten skal vi legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i alle livets faser – både i jobb og i fritid.

Ville Vakre Våler

Våler kommune er en kommune med litt over 6000 innbyggere. Vi har den yngste befolkningen i Østfold, og er en av de kommunene som vokser raskest i landet. Vi er en kommune med mye skog, et rikt landbruk, gode oppvekstvilkår og boområder, flott natur, innsjøen Vansjø og et eldorado for natur- og jaktopplevelser. Kommunen kan tilby et variert organisasjon- og kulturtilbud og har fine rekreasjonsområder.

Visjonen

En viktig oppgave for kommunestyret vil være å fatte vedtak som videreutvikler Våler i tråd med kommunens visjon; «Vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter»

VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)

Påvirkning og engasjement

For å følge det politiske livet i Våler, er du velkommen til å være tilhører på våre møter i kommunestyret, formannskapet og de ulike hovedutvalgene.

KOMMENDE SAKER

Kontakt ordføreren

Er det noe du lurer på? Har du tips eller ideer?
Sammen kan vi gjøre Våler enda bedre å bo og leve i.

Ordfører åpner for at innbyggerne kan ta direkte kontakt.
Ingen spørsmål er for store eller for små, send gjerne ordfører en henvendelse på mail for videre avtale.

E-POST ORDFØRER: REIDAR.KAABBEL@VALER.KOMMUNE.NO
TELEFON ORDFØRER: 994 99 449
KART TIL HERREDSHUSET (NY FANE)
Med vennlig hilsen

Reidar Kaabbel
Ordfører