Forside Organisasjon Kommunalområde oppvekst og kultur

Kommunalområde Oppvekst og kultur

Kommunalområde Oppvekst og kultur har driftsansvar for kommunal grunnskole- og voksenopplæring, kommunale barnehager, kulturtilbud og barnevernstjenester.

Lokalisering:

Stab er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset.

Ledelse:

Oppvekst og kultur har kommunalsjef Unn West som leder. Send henne epost eller ring kommunens sentralbord om du ønsker å komme i kontakt med henne.

SENTRALBORD VÅLER KOMMUNE: 69 28 91 00

Ansvarsområder og tjenester:

Kommunalområde Oppvekst og kultur skal:

- føre tilsyn med skolene og barnehagene i forhold til lovverket.
- generelt drifte og utvikle tjenestetilbudene.
- medvirke i saksbehandling for politisk nivå.
- være vedtaksmyndighet på spesialpedagogisk hjelp.
- initiere utviklingsarbeid og kompetanseutvikling.
- ha et overordnet ansvar for SFO-tilbudet i grunnskolen.
- ha ansvar for voksenopplæringen
- gi, utvikle og stimulere til kulturtilbud til innbyggerne i Våler
- ivareta tjenestetilbud etter barnevernlovgivningen.

To barn leier hverandre på tur

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for oppvekst og kultur:

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO
A4568473

Kommunalsjef Unn West

Unn West

Kommunalsjef oppvekst og kultur:

E-POST: UNN.WEST@VALER.KOMMUNE.NO

Charlotte Buer Tangen

Skolefaglig rådgiver

Anne Marie Stick Fjeldstad

Barnehagefaglig rådgiver

Ida Løkken Anstensrud

Kulturfaglig rådgiver