Forside Organisasjon NAV Våler

NAV Våler

Virksomhet NAV består av statlige NAV-tjenester, sosiale tjenester, boligkontor og tjenester knyttet til bosetting av flyktninger.

Lokalisering:

NAV Våler holder til på Våler herredshus og åpningstiden er kl. 09.00-15.00.

TELEFON TIL NAV VÅLER 55 55 33 33.

I alle kommuner er det etablert et NAV kontor. Kommunen og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) har avtalt hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV kontor vil derfor kunne variere fra kommune til kommune.

Hovedmålene til NAV er:

 • Flere i arbeid og aktivitet
 • Færre på stønad
 • Et velfungerende arbeidsmarked
 • Rett tjeneste og stønad til rett tid
 • God service tilpasset brukeren sine forutsetninger og behov
 • En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Flere muligheter i NAV!

NAV-kontorets hovedoppgave er å få flest mulig i arbeid og aktivitet, slik at de blir økonomisk selvforsørget, samt bistå de som trenger akutt hjelp i en nødssituasjon.

De fleste vil kunne få svar på det de lurer på via nav.no eller NAV Kontaktsenter på telefon .

FÅ SVAR VIA WWW.NAV.NO (NY FANE)
NAV KONTAKTSENTER PÅ 55 55 33 33

Hva finner du digitalt:

Digitalt, via nav.no eller Ditt NAV, kan alle:

 • Finne informasjon
 • Sende søknader
 • Se status på de fleste saker
 • Skriv til veileder, og få svar
 • Sende meldekort
WWW.NAV.NO (NY FANE)

Hva kan du få informasjon om via telefon:

Via telefon får du snakke med fagekspertise, og får nyttig og korrekt informasjon:

KONTAKT MED EGEN VEILEDER PÅ 55 55 33 33
SPØRSMÅL OM PENSJON PÅ 55 55 33 34
ER DU ARBEIDSGIVER ELLER LEGE? RING 55 55 33 36