Forside Politikk Politiske møter og sakspapirer

Politiske møter og sakspapirer

Her finner du saksdokumentene til råd og utvalg i Våler kommune.

Innkalling og sakspapirer til Våler kommunes råd og utvalg legges normalt ut på kommunens nettside 7 dager før møtet.

Møteprotokoll etter møter legges normalt ut på kommunens nettside dagen etter møtet.

POLITISKE MØTER OG SAKSPAPIRER FRA 01.09.2023 (NY FANE)

Våler kommune har høsten 2023 gått over til nytt sakarkivssystem (fra ESA til ELEMENTS) du vil derfor finne tidligere møtepapirer i linken nedenfor.

Møtedokumentene nedenfor, er fra perioden 01.01.2015 til 01.09.2023.
Har du behov for å se dokumenter fra tidligere møter ta kontakt på epost:

POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO
POLITISKE MØTER OG SAKSPAPIRER FREM TIL 01.09.2023 (NY FANE)