Forside Aktuelt Midlertidig gangbru og ny riggplan

Midlertidig gangbru og ny riggplan

Oppdatert: 14.02.24

Midlertidig gangbru

I forbindelse med byggingen i Kirkebygden vil det torsdag 15.februar stå klart en midlertidig gangbru over Folkestadveien ved Vålerhallen. Dette for å ivareta barn og andres sikkerhet i anleggsfasen. Det vil være mye tungtransport framover, og entreprenør i samarbeid med kommunen og byggeleder ønsker å skjerme myke trafikanter. Gangbruen er bygget etter TEK17.

Barnevogner og andre som har utfordringer med trapper, må gå rundt. Området vil skiltes godt.

Gangbru 1

Inngangen til gangbru.

Gangbru 3

Inspeksjon av gangbru.

Ny riggplan

Ny riggplan er gjeldende fra uke 7. Riggplanen viser oversikt over blant annet byggegjerder, gangveier, rømningsveierr, anleggssoner og ny gangbru.

Det skal nå sprenges i nye faser for å klargjøre til ny ungdomsskole og svømmehall.

Riggplan uke 7

Riggplan uke 7.