Forside Aktuelt Nytt kjøremønster i Kirkebygden fra 13.november

Nytt kjøremønster i Kirkebygden fra 13.november

Oppdatert: 03.11.23

Som tidligere opplyst, vil kjøremønsteret rundt Kirkebygden skole og barnehage endres i forbindelse med skolebyggingen. Fra uke 46, mandag 13.november, stenger "kiss&ride"-området, der flere av bussene og drosjene i dag henter og slipper av elever. Ny trase langs Folkestadhøgda vil da benyttes. Det er lagt fyllmasse mellom gangvei og bilvei slik at det skal være mulig for fem busser å stå etter hverandre.

Kart som viser ny trase for skolebuss
LES MER HER: INFORMASJON OM NY MIDLERTIDIG TRASE FOR SKOLEBUSS


Drosjer og foreldre som skal slippe av og hente barn skal bruke parkeringsplassen ved barnehagen til av- og påstigning. Innkjøring skjer nederst på parkeringsplassen, og utkjøring øverst på parkeringsplassen.

Ansatte ved barnehage og skole skal benytte den "nye" parkeringsplassen ved idrettsbanen.

Piler for buss og bildrosje

Vi ber om at alle i området tar det med ro og er ekstra oppmerksomme på barn og myke trafikanter. Det er særlig viktig nå i overgangsfasen hvor nye rutiner må innarbeides.