Forside Aktuelt Informasjon om ny midlertidig trasé for skolebuss – Kirkebygden skole

Informasjon om ny midlertidig trasé for skolebuss – Kirkebygden skole

Oppdatert: 11.09.23

I forbindelse med bygging av ny skole, må traseen for skolebusser tilhørende Kirkebygden skole legges om.

Midlertidig trasé

Omleggingen er midlertidig og vil kun gjelde i prosjektperioden. Etter en samlet vurdering er det vedtatt at nåværende gangvei mellom Folkestadhøgda og Folkestadveien opparbeides til ny kjørevei for buss. Beregnet trafikk er fem busser morgen og ettermiddag i ukedagene.


Kart som viser ny trase for skolebuss

Rød linje viser bussens nye trasé og lilla rute viser ny av- og påstigningssone for elevene.

Tiltaket

Knut Bjerke A/S er tildelt oppdraget og vil opparbeide veien. Planlagt oppstart for arbeidene er i uke 38. Veien vil bli tatt i bruk når dagens ordning avvikles.

Omkjøringsveien vil være stengt for annen trafikk enn skolebusser og myke trafikanter. Folkestadhøgda vil skiltes med «Parkering forbudt» og «Gjennomkjøring kun for skolebusser».

Kommunen gjør oppmerksom på at tiltaket er midlertidig.

Kontaktopplysninger

Ved spørsmål, kontakt informasjonsansvarlig Ann-Magritt Holøs

TELEFON INFORMASJONSANSVARLIG 975 71 508
E-POST INFORMASJONSANSVARLIG: ANN-MAGRITT.HOLOS@VALER.KOMMUNE.NO