Forside Aktuelt Prosjekt nye skolebygg - Velkommen til markering av byggestart og åpent informasjonsmøte

Prosjekt nye skolebygg - Velkommen til markering av byggestart og åpent informasjonsmøte

Oppdatert: 08.11.23
Invitasjon byggestart

Invitasjon markering og infomøte.

Onsdag 22.november kl.12-12:15 markeres byggestart i Kirkebygden.

Kirkebygden skal utvikles til kommunens sentrum. Vi starter nå byggingen av ny ungdomsskole, svømmehall, folkebibliotek, kulturarena og volleyballhall. Samtidig skal barneskolen utvides og idrettshallen og uteområdet oppgraderes.

Velkommen til å overvære når ordfører og elevrådsrepresentanter sammen tar det første offisielle gravetaket.

Entreprenør og andre sentrale aktører vil være tilstede.

Velkommen!

Illustrasjon av figur med spade og hjelm

Onsdag 22.november kl. 18-19:30 vil det være informasjonsmøte i Vålerhallen.

I forbindelse med byggestart inviteres det til informasjonsmøte i Vålerhallen samme kveld. Prosjektet vil her presenteres av kommunen, entreprenør og arkitekter. Informasjonsmøtet er åpent for alle. Det blir mulighet til å stille spørsmål og det serveres kaffe og kake.

Vel møtt!

Illustrasjon av møtedeltakere.