Forside Aktuelt Kontrakt signert for utbygging av nye skoler og idrettsanlegg i Kirkebygden

Kontrakt signert for utbygging av nye skoler og idrettsanlegg i Kirkebygden

Oppdatert: 23.08.23

I dag har kommunedirektør Ivar Nævra og Jørn Andrè Hugdal fra Ruta Entreprenør AS signert kontrakten for utbyggingen av nye skoler og idrettsanlegg i Våler kommune. Oppstarten vil skje i løpet av høsten, med siste ferdigstillelse i september 2025.

Den totale rammen er på over en halv milliard kroner, noe som gjør dette til den største investeringen i Våler kommune noensinne. Vedtaket om utbyggingen ble gjort av et enstemmig Våler kommunestyre 22. desember 2022.

Ivar Nævra er klar på at området blir en svært viktig del av det planlagte Våler sentrum i Kirkebygden. Området huser viktige sentrumsfunksjoner og vil være samlende for hele kommunen.

Ordfører Reidar Kaabbel er også svært positiv: «Dette er en stor dag for hele Våler kommune. Jeg håper vi kan oppnå at vår alles nye storstue kan ha et yrende liv med fokus på læring, utvikling, kultur og folkehelse.»


PROSJEKTETS UTGANGSPUNKT

Med en elevvekstprognose fra 473 elever i 2020 til 589 elever i 2035, må kapasiteten på både barne- og ungdomsskole økes. Ungdomsskolen brant i 2021 og virksomheten har siden vært drevet i midlertidige lokaler. Svømmehallen hadde stort behov for renovering, og kapasiteten i idrettshallen er sprengt. Både større skole, ny skole, ny svømmehall, flere idrettsflater samt arealer for kulturelle aktiviteter er inkludert i dette store, unike prosjektet.


STOR PROSJEKTORGANISASJON

Våler kommune er byggherre for prosjektet, med kommunedirektøren som prosjekteier. Han vil rapportere til formannskap og kommunestyre jevnlig og har også en intern styringsgruppe.

Den daglige prosjektledelsen ligger hos AL Høyer Askim AS, med Dag N. Kristiansen som prosjektleder og Jonas Grønnern som byggeleder. Dette selskapet har ledet mange store byggeprosjekter på Østlandet. Grønnern vil ha fast kontorplass i Våler i byggeperioden.

Forprosjektet er levert fra WSP Norge, og Holtegruppen har gjort kvalitetssikringsrapporten. Siste tilvekst er altså RUTA Entreprenør AS som totalentreprenør. RUTA ble etablert i Trondheim i 2007 og har spisskompetanse på skole- og undervisningsbygg.


LOVER GOD INFORMASJON

I forkant av prosjektet er det gjennomført et stort antall informasjons- og medvirkningsmøter. Kommunedirektør Ivar Nævra er opptatt av fortsatt god kommunikasjon med innbyggere, elever, ansatte og brukergrupper underveis i prosjektet. Kommunen er bevisst at drift samtidig som byggingen foregår vil være krevende og sikkerhet har derfor fremste prioritet. Nye parkeringsplasser for ansatte opparbeides i disse dager, og det skal avklares nye traseer for skolebussene.

Kommunens hjemmeside vil bli jevnlig oppdatert med informasjon underveis i prosjektet.

Kommunedirektør og ordfører signerer kontrakt om å bygge ny skole