Forside Aktuelt Statusoppdatering skolebygg

Statusoppdatering skolebygg - Utbyggingen er godt i rute

Oppdatert: 21.12.23

Arbeidene med ny barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og viktige utomhusområder i Kirkebygda i Våler har kommet godt i gang denne høsten. Til tross for tidlig vinter og minusgrader, er utbyggingen godt i rute.

For å holde kommunens politikere oppdatert, informerer kommunedirektør om status i hvert kommunestyre, sist 7. desember, med gode tilbakemeldinger fra politikerne. Han og ordfører Reidar Kaabbel har også opplevd at responsen under og i etterkant av det åpne informasjonsmøtet i Vålerhallen 22. november som konstruktive og gode.

- Vi legger stor vekt på at alle innbyggere, barnehagebarn, skoleelever, foreldre, ansatte, brukere av idrettsanleggene og andre som er nært utbyggingene både skal føle seg trygge og godt informert, sier Nævra. Han er også opptatt av at alle spørsmål og innspill fra øvrige skal bli møtt.

Vålerhallen 2023 11 22 info møte FORNØYDE arkitekt Anne Thorsen og ordfører Reidar Kaabbel foto E Un

Arkitekt og ordfører er godt fornøyde med tegningene.

Perspektiv læringsfløy

Perspektiv læringsfløy

Fra rapporten til kommunestyret kan vi trekke fram:

KIRKEBYGDEN SKOLE

 • På Kirkebygden skole gjennomføres det hver torsdag HMS-møter mellom hovedentreprenør Ruta AS, byggeledelsen ved AL Høyer og Våler kommune.
 • Samme dag er det også egen vernerunde med Ruta, AL Høyer og Våler kommune på byggeområdet Kirkebygden skole.
 • Sprengningsarbeidet har gått noe raskere enn først antatt. Fjellmassene er sprø og lette å sprenge, noe som gir fin oppdeling til småstein som igjen krever mindre pigging. Det har blitt gjennomført faste sprengningsmøter hver morgen med entreprenør, byggeleder, barneskolen og barnehagen for informasjon om dagens aktiviteter. Dette har fungert godt.
 • Betong for fundamentering av KBS startet opp i uke 49.
 • Montering av massivtre starter etter nyttår.
 • Det pågår etablering av midlertidig vei til boligene ved Våler ungdomsskole i sør.
 • Brakkeriggen er på plass. Her vil Ruta og AL Høyer ha kontorer og møterom på byggeplassen.

Barneskolen skal være klar til overlevering våren 2025.

Våler ungdomsskole

VÅLER UNGDOMSSKOLE

 • Ruta har utført grunnundersøkelser på tomta til Våler ungdomsskole med bakgrunn i mistanke om forurensede masser etter brannen. Prøver planlagt innsendt for analyse i uke 47.

Ungdomsskolen skal være klar til bruk tidlig høsten 2025.

VÅLERHALLEN

 • Inngjerdingen er gjennomført slik at rømningsveien fra tribunen er utenfor gjerdene. Hallen skal driftes som normalt så lenge det er mulig.
 • Det er avtalt at varsel om stenging av hallen skal gjøres med minimum to ukers frist. Antatt oppstart er juni 2024.

VA-UTBYGGINGENE

Disse er delt opp i to prosjekter:

 • Fornyelse vannledningsnettet fra VEN pumpestasjon og vestover til Kirkebygden skole. – Kontrakt inngått med leverandør 28.11.23. Estimert ferdigstillelse av prosjektet er mars 2024.
 • Oppgradering av pumpestasjonen. Avtale er inngått, og skal være ferdig før tilkobling fornyelse vannledningsnettet.

Samlet ivaretar disse kravet om slukkevann med 50 l/s blir ivaretatt.

INVENTAR TIL SKOLENE

 • Inventarprosjektet gjennomføres som én anskaffelse, med leveranse delt i to tilpasset ferdigstillelse av henholdsvis barneskolen og ungdomsskolen.
 • Det ble holdt en dialogkonferanse 23. november, med godt oppmøte fra leverandører.
 • Kartlegging av eksisterende inventar i Kirkebygden skole og Våler ungdomsskole er gjennomført. Dette gjennomgås nå av skolene for videre bruk, eller til bruk i de andre skolene.
 • Det er planlagt brukerprosess for inventar på Våler ungdomsskole i januar. Tilsvarende vil bli gjort for Kirkebygden skole.