Forside Aktuelt Informasjon fra byggeplass

Informasjon fra byggeplass

Oppdatert: 09.04.24

Skolebyggingen i Kirkebygden går sin gang, og ligger fortsatt i rute i henhold til gjeldende fremdriftsplan.

Elever og lærere har nå i et halvt års tid drevet skole på en byggeplass. Selv om det er utfordrende, har de raskt tilpasset seg endringer i skolevei, skolegård og periodevist øket støynivå. Det gjøres jevnlige vurderinger av sikkerhet, miljø og kommunikasjon. Samarbeidet mellom entreprenør, byggeleder, kommune og skoleledelse oppleves stort sett godt.

Vegger med barn

Spente barn da de første veggene ble montert i vinter.

Gangvei

Et stykke langs Folkestadveien forsvinner gangveien i anleggsområdet. Som tiltak har RUTA flyttet byggegjerdet inn mot den gamle drop-sonen for å gjøre plass til at kommunen kan etablere en midlertidig gangvei her. Det skal bli satt opp skilt for å tydeliggjøre gangmønster. Veiene i området rengjøres jevnlig på grunn av den økte mengden med tungtrafikk. Løsningen med ny gangbru over anleggsvei fungerer godt.

Kirkebygden skole

Byggeplass 9

Det arbeides med ny personalfløy på Kirkebygden skole

RUTA er godt i gang med massivtremontasje på barneskolen. Volleyballhall og kunst- og håndverksbyggene er satt opp. Det arbeides nå med elevfløyen. Ny personalfløy settes opp etter påske. Da vil også sprinklerarbeid på eksisterende bygg starte opp.

Byggeplass 7

Ny volleyballhall under bygging.

Våler ungdomsskole

Sprengningsarbeidene på tomta til ungdomsskolen avsluttes rett etter påske. Arbeidet med å sette ned peler for ny ungdomsskole har akkurat startet. Det er valgt å bore, istedenfor å slå ned pelene, noe som vil gi mindre støy. Det skal straks settes opp byggeplasskamera.

Vålerhallen

Utvendig rømningstrapp i Vålerhallen er fjernet. På grunn av brannsikkerheten er dermed tribunen stengt. I henhold til framdriftsplan vil Vålerhallen være stengt i perioden 1.juni 2024-25.april 2025 for opprusting av bygget innvendig og utvendig. Berørte aktører er informert.

Byggeplass 5

Gravearbeider på tomta til ny ungdomsskole.

Byggeplass 4

Byggeplass ned mot Vålerhallen.