Forside Aktuelt Nytt skolebygg - kommunen informerer om kjøring av drone og prøvegraving

Nytt skolebygg - kommunen informerer om kjøring av drone og prøvegraving

Oppdatert: 31.08.23

I forbindelse med bygging av ny skole i Kirkebygden vil det torsdag 31.08.23 kjøres drone over området for å kartlegge terrenget. Dronekjøringen vil gjennomføres etter skoletid og starte tidligst 16:30.

Fredag 8.september vil det på dagtid gjennomføres prøvegraving under ny volleyballhall. Området vil sikres med gjerder rundt. Maskinen kjøres til området torsdag etter SFO-tid