Forside Aktuelt Tribunen i Vålerhallen og inngang til lysløypa påvirkes av byggearbeider

Tribunen i Vålerhallen og inngang til lysløypa påvirkes av byggearbeider

Oppdatert: 30.10.23

I forbindelse med byggingen av nye skolebygg i Kirkebygden informeres det om følgende:

1. Entreprenør er nå i gang med inngjerding/sikring av byggeplass både rundt brønnpark og ved barneskole. Når sikringen ved barneskolen er på plass, vil prøvegraving kunne starte. Prøvegraving varsles i forkant.

2. Tribunen i Vålerhallen vil etter hvert bli nødt til å stenge. Kommunen jobber med å holde tribunen åpen så lenge som mulig. Årsak for stenging er at den utvendige trappen må rives. Med trappen forsvinner rømningsveien fra tribunen, og det vil ikke lenger være sikkerhetsmessig forsvarlig å holde tribunen åpen. VS IL informeres om tidspunkt for stenging i forkant.
Oppdatering: Stenging av tribune er forespeilet til våren.

3. Inngangen til lysløypa nord for Kirkebygden skole kommer i konflikt med inngjerding og byggearbeid. Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt vil være mulig å gå inn i lysløypa litt lenger opp. Merk at inngjerdinger ikke skal krysses.
Oppdatering: Det jobbes med å få på plass stiløsning på vestsiden av byggegjerdet.

Prosjektets ulike etapper vil kreve ulik inngjerding og åpne/stengte områder. Løpende informasjon vil være tilgjengelig på hjemmesiden.

Starten av lysløypa

Starten av lysløypa.