Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Skjemaer

Skjemaer

Velkommen til selvbetjening!

Her vil du finne skjemaer som kan sendes Våler kommune. Vi jobber med å få flere skjemaer elektronisk. Ved utfylling og godkjenning av de elektroniske skjemaene, blir de direkte sendt til Våler kommunes sakarkivsystem via SvarInn og vil da kunne behandles og besvares innen kort tid. Dersom du benytter deg av et et papirskjema må du sende dette til oss med dokumentasjon pr. post til Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler eller pr. epost til postmottak@valer.kommune.no

Vi ber om at personopplysninger aldri sendes via epost av hensyn til personvernet.

På denne siden finner du både elektroniske skjemaer og link til nettsider med skjemaer/mer informasjon om temaet.

Annet - vielse / stiftelse

BORGERLIG VIELSE I VÅLER KOMMUNE (URL, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
VÅLER KOMMUNES STIFTELSE FOR VERDIG TRENGENDE (URL, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)

Bygg og eiendom

HUSHOLDNINGSAVFALL (URL, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
VANN, AVLØP, OLJEUTSKILLERE, VEI (URL, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
OPPMÅLING, EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET, SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER (URL, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
BYGGESØKNAD, NABOVARSEL, FERDIGATTEST (URL, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
HØRINGER (URL, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE (ELEKTRONISK SKJEMA)

Kultur og oppvekst

BARNEHAGESØKNAD, MODERASJONSORDNINGER (URL, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
SØKNAD SFO, ENDRING AV PLASS, MODERASJONSORDNINGER (URL, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
SØKNAD OM VOKSENOPPLÆRING GRUNNSKOLE (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)
SØKNAD OM FRITAK I NORSK OG SAMFUNNSSKAP (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)
DRIFTS- OG INVESTERINGSTILSKUDD (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)

Helse og velferd

OMSORGSTJENESTER, AVLASTNING, BPA, PARKERINGSTILLATELSER, TT-KORT (URL, ÅPNES I SAMME NETTLESERVINDU)
LEIE AV KOMMUNAL BOLIG (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)

Skjenkebevilling, salgsbevilling og omsetning av alkohol

Mer informasjon om alkoholloven, salgs- og skjenkebevilling finner du på helsedirektoratets nettsider: Alkohol - Helsedirektoratet

SALGSBEVILLING - SØKNAD (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)
SKJENKEBEVILLING - SØKNAD (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)
SKJENKEBEVILLING - ENKELT ANLEDNING/AMBULERENDE (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)
SERVERING-/ SALG- / SKJENKEBEVILLING - ENDRING (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)
OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)

Serveringsbevilling

Ønsker du å drive et serveringssted som skal servere mat og/eller alkoholfri drikke, må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)