Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Skjemaer

Skjemaer

Velkommen til selvbetjening!

Her vil du finne skjemaer som kan sendes Våler kommune. Vi jobber med å få flere skjemaer elektronisk. Ved utfylling og godkjenning av de elektroniske skjemaene, blir de direkte sendt til Våler kommunes sakarkivsystem via SvarInn og vil da kunne behandles og besvares innen kort tid. Dersom du benytter deg av et et papirskjema må du sende dette til oss med dokumentasjon pr. post til Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler eller pr. epost til postmottak@valer.kommune.no

Vi ber om at personopplysninger aldri sendes via epost av hensyn til personvernet.

På denne siden finner du både elektroniske skjemaer og link til nettsider med skjemaer/mer informasjon om temaet.

Annet - vielse / stiftelse

BORGERLIG VIELSE I VÅLER KOMMUNE
VÅLER KOMMUNES STIFTELSE FOR VERDIG TRENGENDE

Bygg og eiendom

HUSHOLDNINGSAVFALL
VANN, AVLØP, OLJEUTSKILLERE, VEI
OPPMÅLING, EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET, SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER
BYGGESØKNAD, NABOVARSEL, FERDIGATTEST
HØRINGER - ELEKTRONISK HØRINGSSKJEMA

Kultur og oppvekst

BARNEHAGESØKNAD, MODERASJONSORDNINGER
SØKNAD SFO, ENDRING AV PLASS, MODERASJONSORDNINGER
SØKNAD OM VOKSENOPPLÆRING GRUNNSKOLE (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)
SØKNAD OM FRITAK I NORSK OG SAMFUNNSSKAP (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)

Helse og velferd

OMSORGSTJENESTER, AVLASTNING, BPA, PARKERINGSTILLATELSER, TT-KORT
LEIE AV KOMMUNAL BOLIG (ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA)

Skjenkebevilling, salgsbevilling og omsetning av alkohol

Mer informasjon om alkoholloven, salgs- og skjenkebevilling finner du på helsedirektoratets nettsider: Alkohol - Helsedirektoratet

SALGSBEVILLING - SØKNAD
SKJENKEBEVILLING - SØKNAD
SKJENKEBEVILLING - ENKELT ANLEDNING/AMBULERENDE
SERVERING-/ SALG- / SKJENKEBEVILLING - ENDRING
OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL

Serveringsbevilling

Ønsker du å drive et serveringssted som skal servere mat og/eller alkoholfri drikke, må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Eksempel på dette er kafeer, kantiner, gatekjøkken og foodtrucks. Visse typer servering er unntatt fra bevillingsplikt. Disse er omtalt i serveringsloven § 2.

Hvem skal søke om serveringsbevilling?
Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Krav til søker:
Daglig leder ved serveringsstedet må ha bestått etablererprøven.
Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.

Hvordan søke?
Bruk det elektroniske søknadsskjema nedenfor. Du må laste opp digitale vedlegg.

Vedlegg til søknaden
Søknaden er ikke komplett før følgende vedlegg er sendt inn:

  • Firmaattest for alle firma som er involvert i driften.
  • Plantegning av lokalet/serveringsstedet inne og ute.
  • Kopi av signert leieavtale, eller annen dokumentasjon som viser at søker har råderett over det omsøkte serveringslokalet.
  • Ved utendørs servering: avtale med grunneier (for leie av kommunal grunn må det inngås leieavtale med kommunens avdeling, ta evt kontakt med miljø og teknikk).
  • Dokumentasjon av daglig leders ansettelse ved serveringsstedet (jf. serveringslovens §4).
  • Kopi av bevis for bestått etablererprøve for daglig leder.
  • Kopi av melding til Mattilsynet.
  • Ved overdragelse av virksomheten, oppgi tidligere eier.
SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD