Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Avfall og gjenvinning Husholdningsavfall

Husholdningsavfall

MOVAR IKS er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen i Våler kommune.

Med husholdningsrenovasjon menes henting av avfall fra boliger, hytter og returpunkter.

Spørsmål om husholdingsrenovasjon?

HJEMMESIDE MOVAR
RING MOVAR
EPOST TIL MOVAR
KLAGE PÅ RENOVASJONSTJENESTER
Soppel4

Kontakt

MOVAR Administrasjon
69 26 21 10
movar@movar.no
web
www.movar.no
Adresse
Kjellerødveien 30
1580 Rygge