Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Veiledninger og skjemaer for kommunalteknikk

Søknader og veiledninger for kommunalteknikk

Vann og avløp

tilknyttet offentlige avløpsledninger og/eller vannledninger til Våler vannverk SA.

NB! For å sikre trygg vannforsyning og brannvannforsyning, skal det sendes en kopi av sanitærabonnement skjema til vannverket for uttalelse.

VA SØKNAD/MELDING
VA FERDIGMELDING
VA VANNMÅLERSKJEMA
VA FRAKOBLING AV VANN OG AVLØP
VA MELDING PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER SOM IKKE ER SØKNADSPLIKTIG (PDF)

Vann og avløp i spredt bebyggelse (boliger)

med små renseanlegg og/eller vannbrønn

VEILEDER TIL SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE (PDF)
SØKNADSKJEMA OM UTSLIPPSTILLATELSE
VEDLEGG A - DOKUMENTASJON FRA NØYTRAL FAGKYNDIG (WORD)
VEDLEGG C - DOKUMENTASJON RENSEGRAD OG BESKRIVELSE AV ANLEGG (WORD)
VEDLEGG D - KART TIL UTSLIPPSSØKNAD (WORD)
VEDLEGG F - BERØRTE INTERESSER TIL SØKNADEN (WORD)

Vann og avløp på fritidseiendommer (hytter)

For søknad om utslippstillatelse på gråvann, brukes "Søknad om utslippstillatelse"

Det er utarbeidet en veileder for eiere av fritidshus, som har mottatt pålegg om tiltak for avløpsanlegg.

VEILEDNING FOR EIERE AV FRITIDSHUS (PDF)

Oljeutskillere

Påslipp av oljeholdig avløpsvann behandles etter forurensningsforskriften kap.15 krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

MILJØDIREKTORATETS VEILEDNING FOR "DRIFT AV OLJEUTSKILLERE" (PDF)
VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG NETT (PDF)
SØKNAD OM REGISTRERING AV OLJEUTSKILLER I SANITÆRABONNEMENTET (PDF)
SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR OLJEHOLDIG AVLØPSVANN (PDF)
TØMMEAVTALE FOR OLJEUTSKILLER (PDF)
ÅRSRAPPORT FOR OLJEHOLDIG AVLØPSVANN (PDF)

Offentlig veier

Kommunale veier

VEILEDNING FOR GRAVING I VÅLER KOMMUNE
VEILEDNING FOR GRAVING VED TRÆR
ANSVAR OG PLIKTER FOR ENTREPRENØRER
GRAVESØKNAD I VÅLER KOMMUNE
SAMORDNET GRAVEMELDING (GEOMATIKK)
SØKNAD OM NYTT LYSPUNKT ELLER FLYTTING AV LYSMAST (EPOST)

Riks- og fylkesveier (Statens vegvesen)

SØKNAD OM AVKJØRSEL/DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE (ELEKTRONISK)
SØKNAD OM AVKJØRSEL/DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE (PDF)