Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vann og avløp Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg

Små renseanlegg er et viktig bidrag til å minske utslipp av tarmbakterier, fosfor og andre stoffer som er skadelige på vårt vannmiljø.

Private avløpsgebyrer 2021

Kontroll- og tilsynsavgift for spredt avløp er satt til kroner 1040,00 for år 2021.

Slamtømming er satt pr. gang til kroner 2057,50 (inkl. mva) per slamtømming. Slamtømming faktureres av MOVAR IKS.

Kommunen har rundt 400 spredte avløpsanlegg for boliger og fritidsboliger. De fleste anleggene er innlemmet i kommunal slamtømmeordning som driftes av MOVAR IKS.

Kommunen driver kontinuerlig arbeid med oppfølging av separate avløpsanlegg i kommunen for å begrense forurensning av vassdrag i henhold til Forurensningsforskriften og lokal forurensningsforskrift.

Nytt fagsystem - entreprenørportal

Fra 05.05.21 benytter Våler kommune følgende portal når det sendes inn søknad om utslippstillatelse (private avløpsanlegg) til avd. for Vann og avløp;

VOLUE - PRIVATE ANLEGG (SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE) (NY FANE)

Er du entreprenør eller ansvarlig søker? Slik oppretter du en bruker i vårt nye fagsystem (Volue private anlegg);

ENTERPRENØRPORTAL BRUKERHJELP - REGISTRER FORETAK (NY FANE)

Søknad om utslippstillatelse/byggetillatelse

I henhold til forurensningsloven skal søknad om utslippstillatelse være innvilget før nye utslipp etableres eller eksisterende utslipp utvides. Kommunen kan gi slik utslippstillatelse med hjemmel i forurensningsforskriftens kap. 12. Dersom bebyggelsen kan knyttes til offentlig avløpsnett kan kommunen kreve dette.

Det skal benyttes eget skjema for søknad om utslippstillatelse.

Bygging av avløpsanlegg er også et søknadspliktig tiltak i henhold til § 20-1 i plan og bygningsloven. Det må derfor innhentes byggetillatelse før tiltaket iverksettes. Se under ”bolig og eiendom, byggesak” på våre hjemmesider for byggesaksblanketter og for mer informasjon. Berørte naboer skal varsles om tiltaket, og det skal kvitteres for at naboer er varslet. Søknad om utslippstillatelse og søknad om tiltak sendes til kommunen samlet. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven og etter forurensningsloven.

VEILEDNING OG SØKNAD (PDF)

En fullstendig byggemelding for små avløpsanlegg vil normalt inneholde følgende:

  • Søknad om ansvarsrett hvor de ulike ansvarsområdene er oppgitt. For bygging av mindre avløpsrenseanlegg kreves følgende ansvarsområder:

ansvarlig søker (SØK)
ansvarlig prosjekterende (PRO)
ansvarlig utførende (UTF)
kontrollerende (KTR)

  • Søknad om ansvarsrett skal vedlegges godkjenningsbevis for sentrale godkjenninger for de aktuelle ansvarsområdene, alternativt søknad om lokal godkjenning dersom sentral godkjenning ikke foreligger
  • Samsvarserklæring for prosjektering.

Krav til SØK, PRO, UTF

  • SØK: Ha sentral godkjenning eller søke om lokal godkjenning for godkjenningsområdet
  • PRO: Ha dokumentasjon på gjennomført kurs om prosjektering av mindre avløpsanlegg
  • UTF: Ha ADK 1 kurs pluss dokumentasjon på gjennomført kurs om bygging av mindre avløpsanlegg.
  • Har du ikke formell kompetanse er det nødvendig å sende inn henvisning til tidligere prosjekter. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss!

Erfaring fra vår kommune og andre kommuner viser at mange avløpsanlegg ikke holder god nok standard.

Undersøkelser viser at også mange nyere anlegg ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette kan skyldes feil under prosjektering, bygging eller bruk. I Våler kommune har vi tatt konsekvensen av det, og er derfor strenge i forhold til hvem som blir godkjent som prosjekterende og utførende.

Slik håper vi å kunne unngå problemer med anlegget i fremtiden og effektivisere saksbehandlingen. Det skal lønne seg å ha kompetanse og drive profesjonelt!

Hvordan er saksgangen i Våler kommune? Se følgende figur som viser det.

Skjermbilde 2021 05 09 114457

Kontrollrunde minirenseanlegg

Driftsassistansen i Viken IKS (DaiV) vil starte med en ny kontrollrunde av minirenseanlegg i Våler, som vil foregå høsten 2022, fortrinnsvis mellom klokken 08:00 og 16:00. DaiV gjennomfører kontroll av flere anlegg på en og samme dag slik at dato og klokkeslett kan være vanskelig å varsle på forhånd.

Hvorfor utføres kontrollen?

DaiV kommer for å kontrollere utslipp og drift av minirenseanlegg og kvalitet på utført service, ihht «Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Våler kommune §10». Denne kontrollen blir utført for å sikre dere et anlegg som fungerer slik det skal og som renser vannet etter gjeldende forskriftskrav.

De firmaene som har serviceavtaler i Våler er kjent med kommende anleggskontroll, og det er god dialog mellom DaiV og servicefirmaene. Erfaringene fra forrige kontrollrunde har vist at det er viktig med en dialog mellom partene for å gjøre renseresultatene enda bedre.

Vil ditt anlegg bli kontrollert?

I år, vil vi kontrollere nye anlegg som er satt i drift og anlegg som fungerer optimalt fra før, eller ikke har tilstrekkelig rensegrad på de to siste kontrollene.

Rapport og resultater

Ønsker du å vite resultat av tidligere utført kontroll?

Ta kontakt med Adam Lesniewski (adam.lesniewski@valer.kommune.no)

INFORMASJONSBREV TIL ANLEGGSEIERE (PDF)
SLAMTØMMING (NY FANE)

Faktaark om private avløpsanlegg

NYTTIGE HUSKEREGLER (PDF)
INFORMASJON TIL DEG SOM EIER ET PRIVAT RENSEANLEGG (PDF)

Kontakt

Miljø og teknikk
69289100
postmottak@valer.kommune.no
Adresse
Kjosveien 1
1592 Våler
MOVAR Administrasjon
69 26 21 10
movar@movar.no
web
www.movar.no
Adresse
Kjellerødveien 30
1580 Rygge