Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst SFO

Skolefritidsordningen

Våler kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.-4.årstrinn på elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO fra 1.-7.årstrinn.

Les om Vålerskolen og SFO i koronatiden her:

VÅLERSKOLEN OG SFO I KORONATIDEN

En trygg oppholdsplass

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn. Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter.

Lek

Foresattekommunikasjon

Vålerskolen bruker fra 01.01.2021 Visma Flyt Skole sin app "Min Skole" for foresattekommunikasjon.

Vålerskolen bruker også en modul i Visma Flyt skole som heter SFO tilstedeværelse. SFO tilstedeværelse i Min skole appen innebærer at foresatte kan se

  • navn på SFO-tilbud elev er tilknyttet
  • merknader registrert av SFO på valgt dag
  • merknad/hentemelding registrert av foresatt på valgt dag
  • når barnet har blitt sjekket inn/ut av SFO på valgt dag
  • om det er registrert om barnet går hjem selv eller ikke
Minskole App

Les mer om hvordan du laster ned foresatte-appen Min Skole og hvordan du bruker den her:

MIN SKOLE

Søknad om plass på SFO

Alle barn i målgruppen (1. - 4.årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Søknad om plass på SFO gjøres elektronisk via foresatteportalen til Visma Flyt Skole. Du, som foresatt, logger inne via ID-porten. Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp. For 1.klasse høsten 2022 ber vi dere om å søke SFO-plass først etter 1.mars 2022.

SØK OM PLASS PÅ SFO

Opptaksperiode

Hovedopptaket skjer i vårsemesteret med søknadsfrist 1. april og gjelder for kommende skoleår. Melding om opphold gis i løpet av mai.

Skolefritidsordningen gir tilbud om opphold i 11 måneder.

Oppsigelse eller endring av plass:

Oppsigelse av plass og søknad om endring av plasstype gjøres elektronisk via foresatteportalen til Visma Flyt Skole. Du, som foresatt. logger inn via ID-porten. Oppsigelsestiden er en måned og gjelder fra nærmeste 1. i måneden etter at oppsigelse er mottatt. Ved oppsigelse etter 1. mai må plassen betales ut skoleåret.

OPPSIGELSE ELLER ENDRING AV PLASS

Betaling for oppholdet

Tilbudet om skolefritidsordning til barn med særskilte behov på 5.–7. trinn skal være gratis. Fra 1. august 2022 blir det innført gratis kjernetid i SFO (12 timer) for 1. trinn.

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene.

Det kan søkes om morgenopphold og/eller om ettermiddagsopphold.

PRISER I VÅLER KOMMUNE

Det gis søskenmoderasjon med 25 % for 2. barn og 50% for øvrige barn.

Les om inntektsgradert/redusert foreldrebetaling i SFO på 1. - 4. trinn her:

REDUSERT FORELDREBETALING I SFO
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I SFO (PDF)

Sommeråpning og ferieavvikling

SFO har stengt i uke 28 og 29. Resten av skolenes sommerferie holdes SFO åpent. SFO er stengt i
romjul og dagene før skjærtorsdag i påsken.

VEDTEKTER SFO (PDF)
En liten gutt på en huske