Forside Aktuelt Min Skole - foresatt-app

Min Skole - foresatt-app

Oppdatert: 29.01.24

Våler kommune har siden 01.01.2021 brukt Visma Flyt Skole sin foresatt-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom foreldre og skolen.

Min skole - foresatt-app har disse hovedfunksjonene:

 • Sende og motta meldinger mellom foreldre og skole
 • Foreldre kan registrere fravær på egne barn
 • Foreldre kan få varsler fra skolen om fravær/anmerkninger (dersom denne funksjonen er aktivert på skolen det gjelder)
 • Tilgang til digitale skjemaer via lenke i app-melding
 • Foreldre til barn på SFO kan se tidspunkt for når barnet er sjekket inn/ut på SFO
 • Foreldre til barn på SFO kan registrere merknader (både for enkeltdager og repeterende merknader) for egne barn


NB - vi minner om at foreldre ikke må sende sensitiv informasjon (for eksempel helseopplysninger) verken i appen eller i sms-meldinger til skolen.

Appen bør fortrinnsvis brukes til kortere beskjeder. Kontakt skolen på telefon, eller avtal et møte, dersom det er behov for å gi informasjon som ikke egner seg i appen.

Bilde av Minskole App

Forutsetninger for å bruke appen

 • Du må laste ned appen fra Google Play (Android) eller App Store (iPhone). Appen heter Min skole - foresatt.
 • Den første gangen du logger inn i appen, må du logge på med ID-porten (BankID/MinID) og opprette en personlig pin-kode.
 • Appen må være klargjort for skolen til barnet ditt - vent med å ta den i bruk til du har fått beskjed fra skolen.

Foresatte som ikke har smarttelefon

Foresatte som ikke har smarttelefon, og dermed ikke kan ta i bruk appen, kan logge inn på fullversjonen av Visma Flyt Skole, og sende meldinger til skolen derfra.

LOGG IN PÅ FULLVERSJON AV VISMA FLYT SKOLE (NY FANE)

Slik bruker du appen

 • Når du har logget inn i appen, velger du hvilket barn det gjelder (dersom du har flere barn som går på skole i Våler kommune).
 • Deretter velger du om du skal lese eller sende melding, eller om du vil melde et fravær.
 • Dersom du vil sende melding til skolen, får du mulighet til å velge en eller flere mottakere fra en liste i appen, der du også ser hvilken rolle de har i forhold til barnet ditt. Hvem du kan sende melding til, vil være avhengig av oppsettet som er gjort på skolen. Det kan for eksempel være disse:
  • Kontaktlærer
  • Klassegruppeansvarlige
  • Faglærer
  • SFO-leder (barnetrinn)
  • SFO-gruppeansvarlige (barnetrinn)
 • Når du melder fravær, blir dette registrert rett inn i det skoleadministrative systemet, og blir synlig for både SFO-ansatte og elevens lærere.
 • Benytt fraværsfunksjonen - og ikke meldingsfunksjonen - til å melde fravær. Du kan melde fravær fram til skoledagens slutt for det aktuelle trinnet.
 • SFO-foresatte: Bruk funksjonen for å legge inn merknader for enkeltdager eller repeterende merknader i stedet for å sende melding! Se skjermbilder nedenfor!
 • SFO-foresatte: Se tidspunktet barnet ditt er sjekket inn/ut på SFO. Se skjermbilde under.

Funksjonalitet for foresatte til barn på SFO

Foresatte som har barn på SFO, har fått et ikon for dette nederst til høyre i appen. Ved å klikke på dette, kommer en inn på opplysningene som gjelder SFO for barnet:

Sfo Vfs

Her kan du velge å legge til ny merknad på enkeltdag (Legg til ny), eller legge inn merknad som skal gjelde samme ukedag for en lengre periode (Rediger repeterende).

I eksemplet nedenfor vil merknaden gjelde for hver onsdag fram til jul:

Repeterende Sfo Vfs

Dersom du i hovedbildet for SFO klikker på Tilstedeværelse, vil du kunne se tidspunktene barnet er sjekket inn/ut på SFO:

Inn Ut Sjekk Sfo Vfs

Som foresatt kan du endre på dine egne varslingsinnstillinger, innenfor de mulighetene som den enkelte skole har lagt til rette for. Da må du logge inn i fullversjonen av Visma Flyt Skole, og deretter velge Varslingsinnstillinger på forsiden.

Alle meldinger som blir sendt mellom foresatte og skolen i appen, vil bli lagt på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole, og arkiveres som digital meldingsbok ved slutten av skoleåret.

FULL BRUKERVEILEDNING FOR MIN SKOLE FORESATT-APP (NY FANE)
TILBAKE TIL ARTIKKEL OM SKOLE