Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Byggesak

Byggesak

Redusert kapasitet på byggesak

På grunn av stor saksmengde og redusert bemanning må man i perioden
4. juli - 15. august påregne noe lengre behandlingstid på søknader enn normalt.
Vi håper på forståelse og beklager de ulempene det måtte medføre.

I denne perioden er telefontiden mandag, onsdag og torsdag
kl. 12.00-14.00

Byggesakskontoret vil være ubemannet i uke 29 og 30, og det kan ikke ventes svar på byggesaker i disse to ukene.

Ved henvendelse, vennligst kontakt postmottak@valer.kommune.no og vi vil svare deg så raskt vi kan.

Søknadsskjemaer

Dersom du skal bygge nytt, rive eller endre på huset ditt eller eiendommen din, må du i mange tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Her finner du informasjon om hva du må søke om, og hvordan du går frem.

BYGGESAKSBLANKETTER OG SKJEMAER
DIGITAL BYGGESØKNAD FOR PROFESJONELLE OG PRIVATE SØKERE
DETALJERT VEIVISER FOR SØKNADSPROSESS

Byggesøknader sendes til Kjosveien 1, 1592 Våler eller på e-post til postmottak:

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Bygge uten å søke

(Plan- og bygningsloven § 20-5)

Du kan sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. For eksempel kan du - under visse forutsetninger - bygge en garasje på inntil 50 m2 eller et tilbygg på 15 m2 uten å søke om tillatelse.

Har du oppført et ikke-søknadspliktig tiltak, må dette registreres slik at det kan bli arkivert og ført inn i matrikkelen. Send inn et situasjonskart som viser tiltakets plassering på din eiendom samt melding om hva som er blitt utført.

KARTDATA OG SITUASJONSKART
DETTE KAN DU BYGGE UTEN Å SØKE

Tiltak som du kan søke om selv

(Plan- og bygningsloven § 20-4)

Garasje inntil 70 m2 eller tilbygg inntil 50 m2 er eksempler på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i gjeldene regelverk og gi de opplysningene som kreves i søknaden.

INFORMASJON OM HVA DU KAN BYGGE SELV
OVERSIKT OVER BYGGEREGLER
HVILKE OPPLYSNINGER SKAL FØLGE SØKNADEN?

Tiltak som krever ansvarlig foretak

(Plan- og bygningsloven § 20-3)

Hvis tiltaket er mer omfattende enn det du kan søke om selv, må du engasjere et ansvarlig foretak (f.eks arkitektfirma, byggmester) som søker for deg.

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, må du først sende nabovarsel til naboene dine. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg.
Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
E-nabovarsel kan bestilles og sendes ut via e-torg for Våler kommune.

E-TORG FOR VÅLER KOMMUNE
ALT OM NABOVARSEL HOS DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det kun er mindre vesentlig arbeid som gjenstår, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

SKJEMAER FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Saksbehandlingstid

Som hovedregel skal søknaden din behandles innen 3 uker, dersom byggetiltaket er i tråd med regelverket. For mer omfattende saker er behandlingsfristen 12 uker.
Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter, eller når søknaden har mangler. Overskrides 12-ukersfristen, blir gebyret redusert med 25 prosent pr. påbegynt uke.

Klage

Alle har rett til å klage på kommunens vedtak. I byggesaker etter plan- og bygningsloven, skal kommunen først behandle klagen. Dersom kommunen ikke selv tar klagen til følge, skal den oversendes fylkesmannen i Østfold for endelig behandling.

KLAGE PÅ VEDTAK (PDF)
GEBYRPRISER FOR PLAN- OG BYGGESØKNADER 2022 (PDF)