Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst Skole

Vålerskolen

Våler kommune har tre ordinære grunnskoler og voksenopplæring. Vi har felles kulturskole med Moss.

Skoletart

De fire grunnskolene våre:

VÅK SKOLE 1.-7.TRINN
SVINNDAL SKOLE 1.-7.TRINN
KIRKEBYGDEN SKOLE 1.-7.TRINN
VÅLER UNGDOMSSKOLE 8.-10.TRINN

Henvendelser vedrørende skolene bør gå direkte til den enkelte skole.

VÅLER UNGDOMSSKOLE TOTALSKADD I BRANN.
To elever sitter ved pult

To elever sitter ved pult.

Innskriving av elever skoleåret 2022/2023

Det er digital innskriving ev elever for skoleåret 2022/2023. Foresatte for elever som begynner på 1.trinn høsten 2022 logger seg inn i Visma Flyt skole.

Dere skal se gjennom kontaktinformasjonen som deres nærskole har fått fra folkeregisteret om dere og deres barn. Deretter skal dere bekrefte/samtykke i at de skal begynne på denne skolen. Før dere gir dette samtykket må dere gi et generelt samtykke om elektronisk kommunikasjon. Se veiledning for digital innskriving her:

VEILEDNING I DIGITAL INNSKRIVING I VISMA FLYT SKOLE
INNLOGGING VISMA FLYT SKOLE
Et barn sitter og surfer på et nettbrett

Læringsplattform

Vålerskolen har brukt Skooler som sin læringsplattform siden høsten 2017.

Lærere og studenter bruker en plattform som inkluderer verktøy for pedagogisk planlegging, oppgaver og tilbakemeldinger. Skooler er et læringsverktøy som er bygget rundt Microsoft 365. Det forbedrer den kraftige funksjonaliteten og arbeidsflyten til Teams, OneNote, Word, PowerPoint og mer for å møte behovene til opplæring på nettet og i klassen.

Skoolers foresatteapp kan lastes ned i App store og Google play.

Skooler logo
LOGG INN PÅ SKOOLER

Skoleadministrativt system - Visma Flyt skole

Skolene i Våler kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet. Fravær blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser og permisjonssøknader.

Visma flyt skole sin logo

Les mer om Visma Flyt skole sin funksjonalitet her:

VISMA FLYT SKOLE

Foresatt-appen Min Skole

Fra 01.01.2022 innfører Våler kommune Visma Flyt Skole sin foresatt-app
Min Skole som kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen.

Minskole App

Les mer om hvordan du laster ned foresatt-appen Min Skole og hvordan du bruker appen her:

MIN SKOLE

Skoleruter

Skoleruta er vedtatt på fylkesnivå og er i prinsippet lik både for barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

BARNEHAGE OG SKOLERUTE SKOLEÅRET 2022/2023 (PDF)
Arbeid

Permisjonsreglement

Målet for skolene i Våler er å gi elevene best mulig læringsmiljø og læringsresultater. For å oppnå målet, er elevenes tilstedeværelse i undervisningen sentral. Formålet med permisjonsreglementet er å sikre at tilstedeværelsen i undervisning blir så høy som mulig, samt sikre likebehandling av permisjonssøknader.

PERMISJONSREGLEMENT FOR ELEVER I VÅLERSKOLEN (PDF)

Søknadsprosedyre for å søke permisjon.

Foresatte kan søke permisjon fra undervisningen for sitt barn via foresatteportalen på Visma Flyt Skole. Logg inn via ID-porten, velg søknader for aktuelle barn og fyll inn med med nødvendige opplysninger.

SØK OM PERMISJON

Privat hjemmeundervisning

Privat hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser sine egne barn.

PRIVAT HJEMMEUNDERVISNING (PDF)

Skoleskyss i grunnskolen

Dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger 2 km for 1.trinnselever og 4 km for 2. - 10. trinn får man automatisk skyss og trenger ikke søke om skoleskyss.
Her finner dere retningslinjer for skoleskyss i grunnskolen.

INFORMASJON OM SKOLESKYSS I GRUNNSKOLEN (PDF)

Dersom skoleveien ikke overstiger henholdsvis 2 km eller 4 km kan man likevel ha krav på skyss og kan søke dersom:
Skoleveien er farlig eller vanskelig, eller eleven har midlertidig eller varig skade / sykdom eller funksjonsnedsettelse.

SØKNAD OM SKYSS VED FARLIG/VANSKELIG SKOLEVEI ELLER MEDISINSKE ÅRSAKER.

Melde skade på barn

Ved skade på barn i skoletiden så henvend dere til den enkelte skole. Det er viktig at skaden meldes så raskt som mulig.

Voksenopplæring

Har du rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og ønsker å begynne på kurs, så må du ta kontakt med stab Oppvekst og kultur for informasjon og påmelding.


ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA - VOKSENOPPLÆRING GRUNNSKOLE
Voksenopplæring

Om prøver i norsk og samfunnskunnskap

Alle som fikk rett og plikt etter 1.september 2013 skal ta avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Du melder deg på prøver og finner nyttig informasjon på nettsidene til Kompetanse Norge.

KOMPETANSE NORGE
ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA - SØKNAD OM FRITAK I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP