Forside Aktuelt Kirkebygden skole

Kirkebygden skole

Oppdatert: 05.01.24

Kirkebygden skole ligger fint plassert mellom skog og åkerlandskap. Skolen er en 1-7 skole og har ca. 230 elever.

TILBAKE TIL ARTIKKEL OM SKOLE MED INNLOGGING TIL SKOOLER OG VISMA
MELD FRA OM SKOLEMILJØ VIA DIGITALT SKJEMA (NY FANE)

Om skolen

Kirkebygden skole jobber aktivt for å ha et godt læringsmiljø og verdiene ansvar, respekt og omsorg står sentralt hos oss. I tillegg følger vi helsefremmende retningslinjer og har fokus på sunn mat og læring gjennom aktivitet. I friminuttene tilbyr vi elevene aktiviteter ledet av aktivitetsledere på 7. trinn og Kunst & Håndverk- og brettspillgrupper. Dogdeball og chirocco er populære ballspill som spilles på tvers av trinnene.

Vi gleder oss til større og nye arealer med egen gymsal, spesialrom og nye SFO-lokaler som forhåpentligvis står klart høsten 2024.

Bilde av Kirkebygden skole

Kirkebygden skole.

Kontaktinformasjon

Kirkebygden skole
Skoleveien 3
1592 Våler i Viken

Kontakt skolen

TELEFON KIRKEBYGDEN SKOLE: 989 09 547
E-POST KIRKEBYGDEN SKOLE: KIRKEBYGDEN.SKOLE@VALER.KOMMUNE.NO

Kontakt rektor, Jorunn Hagerupsen Hansen

TELEFON REKTOR: 994 05 427
E-POST REKTOR: JORUNN.HAGERUPSEN.HANSEN@VALER.KOMMUNE.NO

Kontakt avdelingsledere

Avdelingsleder SFO og 1.-3. trinn: Brigitte Haraldstad

Avdelingsleder 4.-7. trinn: Tine Haakensen

TELEFON AVDELINGSLEDER SFO OG 1.-3.TRINN: 950 53 971
TELEFON AVDELINGSLEDER 4.-7.TRINN: 408 45 854

Kirkebygden SFO

På Kirkebygden SFO ønsker vi at barna skal oppleve lek og aktiviteter i et trygt og godt fellesskap på tvers av trinn.

Åpningstider på SFO er hver dag fra 0700 til 1630.

SFO er feriestengt både i Jule- og Påskeuka, samt i uke 28 og 29 hvert år.

ARTIKKEL MED FELLES INFORMASJON OM SFO I VÅLER

Kontakt SFO

Kontakt leder for SFO, Hege Mienna

TELEFON SFO-LEDER: 989 027 38
TILBAKE TIL SIDEN OM VÅLERSKOLEN