Forside Aktuelt Våler ungdomsskole

Våler ungdomsskole

Oppdatert: 05.01.24

Våler ungdomsskole mottar elever fra de tre barneskolene i kommunen; Svinndal, Kirkebygden og Våk. Det er per dags dato ca.230 elever og 45 ansatte som jobber på skolen.

TILBAKE TIL ARTIKKEL OM SKOLE MED INNLOGGING TIL SKOOLER OG VISMA
MELD FRA OM SKOLEMILJØ VIA DIGITALT SKJEMA (NY FANE)

Om skolen

Skolens satsingsområder er god klasseledelse, elevmedvirkning og variert undervisning. Vi har stort fokus på et trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø for elevene, og tett samarbeid med foresatte. Sammen kan vi gjøre en forskjell!

Vi bruker fra skoleåret 22/23 livsmestringsprogrammet «Robust ungdom» som en aktiv del av vår undervisning, og som et ledd for å skape et skolemiljø som fremmer respekt, likeverd og positive holdninger.

Kommunestyret vedtok 12.11.2020 enstemmig at Kirkebygden barne- og ungdomsskole skulle deles så snart det er praktisk mulig etter 01.01.2021. Det ble da også gjort en navneendring på skolene, barneskolen heter nå Kirkebygden skole og ungdomsskolen heter Våler ungdomsskole. Arbeid med planer for bygging av ny Våler ungdomsskole ble startet denne våren i tillegg til videre utbygging av barneskolen.

08.april 2021 ble vi rammet av en stor brann og ungdomsskolen ble totalskadd. Våler ungdomsskole ble midlertidig etablert i innleide brakker på grusbanen ved Våk skole. En moderne brakkerigg bygget i henhold til de krav som er i forhold til byggeforskriften. Disse vil gi gode arbeidsforhold for elever og lærere i perioden frem til ny skole er på plass ved Kirkebygden, forhåpentligvis i slutten av 2024.

Våler ungdomsskole

Våler ungdomsskole.

Kontaktinformasjon

Våler ungdomsskole
Karl Toverudsvei 8
1591 Sperrebotn

Kontakt skolen

TELEFON VÅLER UNGDOMSSKOLE: 940 098 86
E-POST VÅLER UNGDOMSSKOLE: VALER.UNGDOMSSKOLE@VALER.KOMMUNE.NO

Kontakt rektor, Jørgen Smørdal

TELEFON REKTOR: 480 92 537
E-POST REKTOR: JORGEN.J.SMORDAL@VALER.KOMMUNE.NO

Kontakt avdelingsleder

Monica Opsal

TELEFON AVDELINGSLEDER MONICA OPSAL: 924 53 067

Kontakt avdelingsleder

Stine Vikse

TELEFON AVDELINGSLEDER STINE VIKSE: 413 18 490
TILBAKE TIL SIDEN OM VÅLERSKOLEN