Forside Aktuelt Visma Flyt Skole

Visma Flyt Skole

Oppdatert: 08.06.23

Skolene i Våler kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Foresatt-appen Min Skole

Fra 01.01.2021 innfører Våler kommune Visma Flyt Skole sin foresatt-app
Min Skole som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole.

Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min Skole, loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole.

NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) i foresatt-appen, og heller ikke på sms eller e-post til skolen.

Les mer om hvordan du laster ned foresatt-appen Min Skole og hvordan du bruker appen her:

ARTIKKEL OM MIN SKOLE FORESATT - APP

Webversjonen av Visma Flyt Skole

Som foresatt kan du logge på webversjonen av Visma Flyt skole med
ID-porten.

I webversjonen kan du blant annet:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
  • Gi samtykker
  • Søke permisjon
  • Følge med på fravær som er ført på eleven.
    Fravær og merknader kan du også se i foresatt-appen.
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har.
BRUKERVEILEDNING FOR FORESATTE I VISMA FLYT SKOLE (NY FANE)
LOGG INN I VISMA FLYT SKOLE (NY FANE)

Har du problemer med tilgang?

Dersom du har problemer med tilgang tar du kontakt med skolen.

256 Skole Png Width207

Visma Flyt Skole - ofte stilte spørsmål

Jeg har fått informasjon fra min skoleadministrasjon om at jeg skal laste ned og ta i bruk Min Skole-appen. Hva gjør jeg?

Appen kan lastes ned i App Store (iPhone) eller Google Play (Android). Søk opp “Visma Min Skole” i App Store eller Google Play.

Jeg finner ikke min kommune/skole i Min Skole-appen?

Min Skole-appen en en ny applikasjon, og det kan ta noe tid før skolen får klargjort for bruk av appen. Prøv igjen senere. Våler kommune aktiverer foresatte-appen Min skole 01.01.2021.

Hvordan logger jeg meg på appen?

Du logger deg på appen første gang med ID-porten. Da trenger du fødselsnummer og BankID, eventuelt MINID, BankID på mobil eller Buypass ID i mobil. Når du har gjort dette, er appen åpen for bruk. Ved nye versjoner av appen kan det tenkes at du må identifisere deg på nytt.

Jeg får ikke logget inn fra mobiltelefon, hva gjør jeg feil?

Innloggingen til fullversjonen av Visma Flyt Skole er i utgangspunktet tilpasset ansattes innlogging på mobiltelefon eller nettbrett. Dersom du får opp mobilsiden med overskrift "Visma Flyt Skole - Ansatt" må du klikke på "Fullversjonen av Visma Flyt Skole" for å logge på som foresatt. Foresatte logger på med ID-porten.

I foresatt-appen Min Skole logger du på med ID-porten første gang, og lager en pin-kode som brukes i fortsettelsen.

Hvilken type smarttelefon må jeg ha for at appen skal fungere?

For at Min Skole-appen skal fungere må smarttelefonen ha minimum iOS 11.0 (Apple) eller Android 6.0 Marshmallow.

Er det andre måter å kommunisere med skolen enn en app?

Dersom du ikke har mulighet til å laste ned Min Skole appen, kan du gå til foresattportalen. Her har man også mulighet til å sende interne meldinger til skolen. Man kan logge inn i foresatteportalen via PC eller mobiltelefon/ nettbrett via nettleser.

VISMA FLYT SKOLE FORESATTEPORTAL (NY FANE)

Trenger jeg pin-kode?

Ved førstegangs innlogging må foresatte bruke ID-porten for innlogging. I tillegg må foresatte velge riktig kommune/organisasjon som de har barn i. Registrer i samme operasjon en egen pin-kode for daglig bruk av appen. Dersom du ønsker å endre pin-kode, kan du logge helt ut og lage deg en ny kode og koble til Våler kommune på nytt.

Jeg må logge meg på med ID-porten hver gang jeg åpner appen.

Dette skjer fordi du logger deg ut av appen etter bruk. Hvis du i stedet for bare lukker appen, så vil du slippe å logge inn igjen hver gang.

Min Huawei telefon mottar ikke push-varsler fra appen.

En del Huawei-telefoner har strømsparefunksjoner som skal hjelpe med å forlenge batterilevetiden, som da automatisk slår av push-varslinger på apper. Det anbefales at du finner menyvalget 'batteri/batteribehandling' - 'app-oppstart/start opp'. Min Skole må ha tillatelse til å kjøre i bakgrunnen for at du skal motta push-varsler. (Hvor dette menyvalget ligger kan variere litt på de ulike typene Huawei-telefoner.)

Jeg bruker Huawei AppGallery (Huawei40)

Ny Huawei P40 (og kanskje også fremtidige Huawei telefoner) har ikke lenger tilgang til Google Play for Android. Per i dag er det ikke støtte for Min Skole-appen i Huawei AppGallery.

Hvordan gir jeg beskjed til skolen når barnet er sykt?

I foresatt-appen Min Skole registrerer du fravær på barnet ditt. Dette bør du gjøre så tidlig som mulig den aktuelle dagen.

Hvordan søker jeg om fri/permisjon for barnet mitt?

Registrering av permisjon gjøres via Hjemmeweb. Etter innlogging har du oversikt over dine barn midt på siden. Du har knappen 'søknader' under hvert barn. Klikk på denne og velg 'permisjonssøknad'. Legg inn årsak, dato og begrunnelse. Bekreft at reglement er lest og klikk 'send'.
Du finner søknadsskjema ved å logge inn på Visma Flyt Skole og velge knappen søknader på forsiden.

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM PERMISJON FRA UNDERVISNINGEN (PDF)

Jeg får ikke meldt annet enn dagsfravær i appen?

Man kan rapportere både dagsfravær og timefravær. For at muligheten for timefravær skal vises i appen må økt-oppsettet være satt opp riktig for den skolen barnet ditt går på. Dette utføres av administrasjonen på skolen. Ta derfor kontakt med skolen hvis denne funksjonaliteten ikke er tilgjengelig for deg.

Jeg får ikke gitt eller endret samtykke, hvordan gjør jeg dette?

Før du kan gi samtykke, må du først registrere generelt samtykke.
Det gjør du ved å klikke på "Generelt samtykke" på forsiden av foreldresiden til Visma Flyt Skole, i webversjonen.
Deretter kan du gå inn på det enkelte barnet og redigere samtykker (klikk på lenken "Rediger" til høyre for hvert samtykke).

Du kan ikke gi samtykker i foresatt-appen.

Hvordan finner jeg standpunktkarakterer?

I Hjemmeweb, klikk på navnet på ett av dine barn ute i venstremenyen. Gå til fanen 'karakterer' og klikk på knappen 'standpunkt/eksamen'.

Puzzle 205565 1920
TILBAKE TIL ARTIKKELEN OM SKOLE