Forside Aktuelt Våler ungdomsskole

Våler ungdomsskole

Oppdatert: 23.04.21

Torsdag ettermiddag 08.04.2021 ble Våler ungdomsskole totalskadd etter brann.

I brannen mistet vi de to fløyene med klasserom, biblioteket, fasiliteter tilhørende Voksenopplæringen, svømmebassenget og garderobene til Vålerhallen.

Siden brannen torsdag 8.april har det vært jobbet for å få skolene i gang. IKT løsninger for barneskolen, barnehagen, brakkene på nedsiden av Vålerhallen samt «Frida huset» er reetablert med ny fiber. Elever med spesielle behov er ivaretatt i bygningsmassen som fortsatt kan brukes.

10.klasse er midlertid plassert på Våk barneskole, og øvrige elever på ungdomstrinnet er ivaretatt gjennom hjemmeskole kombinert med uteskole. Det gis ekstra oppfølgning til de elevene som trenger dette.

Våler kommune har jobbet med å finne gode alternative løsninger for å få gitt alle elevene på ungdomsskolen mer varige og gode rammer rundt undervisningssituasjonen framover.

Torsdag 22.04.2021 vedtok kommunestyret at Våler ungdomsskole etableres midlertidig i innleide brakker på grusbanen ved Våk skole. De midlertidige lokalene skal tilfredsstille nødvendige rombehov og HMS krav.

En moderne brakkerigg bygget i henhold til de krav som er i forhold til byggeforskriften, vil gi gode arbeidsforhold for elever og lærere i perioden frem til ny skole er på plass ved Kirkebygden.