Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Frisklivssentralen Kursoversikt

Kursoversikt

Frisklivssentralen tilbyr ulike kurs innen fagfeltene psykisk helse og ernæring. "Kom-i-gang"- kurset går fortløpende hele året, mens de andre kursene blir satt opp ved jevne mellomrom.

For å melde din interesse for kurs ta kontakt med Frisklivssentralen på telefon eller mail. Kurs blir lagt ut på Facebooksidene til Frisklivssentralen i Våler og Våler kommune.

Smittevernhensyn blir fulgt i h.h.t. nasjonale og lokale retningslinjer.

Kom i gang

Kurset går over 6 samlinger à 2 timer. En samling i uken. Samlingene består av undervisning og praktiske øvelser. Det er mulig å stille spørsmål underveis, men vi ønsker ikke å ta opp personlige utfordringer på samlingene. Formålet med kurset er å gi deg verktøy til at du selv kan mestre og å håndtere de utfordringene du opplever. Emner som blir tatt opp er: søvn, selvhevdelse, nedstemthet, angst, grensesetting, traumer, bekymringer, negative tanker, ernæring og fysisk aktivitet.

Kurset er gratis.

For mer informasjon om tema, tid og sted følg linken under ->

KOM-I-GANG KURS

Bra Mat

«BRA MAT» passer for deg som ønsker generell undervisning i ernæring. Kurset er basert på rådene fra Verdens Helseorganisasjon, og tar utgangspunkt i sunn og god hverdagskost. Kurset går over 5 samlinger á 2 timer. Kurset består av undervisning, erfaringsdeling, praktisk matlagning og hjemmeoppgaver.

Kurset er gratis.

ERNÆRING

Kurs i belastningsmestring

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre belastning som pågår over tid. Deltagerne øves i å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Det er taushetsplikt i gruppa. Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag. Kurset har 10 samlinger à 2,5 timer. De første åtte samlingene gjennomføres ukentlig, mens de to siste samlingene gjennomføres med 3-4 ukers mellomrom. Hvert kurs har inntil 15 deltakere og drives av to kursholdere.

Kurset er gratis.

MESTRING AV BELASTNING

Kurs i depresjonsmestring

På kurset lærer du om hva depresjon er og hva den gjør med oss, samt kognitive teknikker for å mestre depresjonsplager. Hjemmearbeid er en viktig del av kurset. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Deltagerne øves i å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Det er taushetsplikt i gruppa. Kurset har 10 samlinger à 2,5 timer. De første åtte samlingene gjennomføres ukentlig, mens de to siste samlingene gjennomføres med 3-4 ukers mellomrom. Hvert kurs har inntil 15 deltakere og drives av to kursholdere.


Kurset er gratis.

MESTRING AV DEPRESJON

Sov godt kurs

«SOV GODT» er basert på kognitiv terapi, og at man ved relativt enkle metoder og verktøy kan oppnå en bedre søvnhygiene uten medikamenter. Kurset passer for deg med insomni eller lettere grader av søvnvansker. Kurset går over 5 samlinger à 2 timer. Kurset består av undervisning, erfaringsdeling, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

Kurset er gratis.

SØVN