Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Frisklivssentralen Kursoversikt

Kursoversikt

Frisklivssentralen tilbyr ulike kurs innen fagfeltene psykisk helse og ernæring. "Kom-i-gang"- kurset går fortløpende hele året, mens de andre kursene blir satt opp ved jevne mellomrom.

For å melde din interesse for kurs ta kontakt med Frisklivssentralen på telefon eller mail. Kurs blir lagt ut på Facebooksidene til Frisklivssentralen i Våler og Våler kommune.

Kom i gang

Kurset går over 6 samlinger à 2 timer. En samling i uken. Samlingene består av undervisning og praktiske øvelser. Det er mulig å stille spørsmål underveis, men vi ønsker ikke å ta opp personlige utfordringer på samlingene. Formålet med kurset er å gi deg verktøy til at du selv kan mestre og å håndtere de utfordringene du opplever. Emner som blir tatt opp er: søvn, selvhevdelse, nedstemthet, angst, grensesetting, traumer, bekymringer, negative tanker, ernæring og fysisk aktivitet.

Kurset er gratis.

For mer informasjon om tema, tid og sted følg linken under ->

ARTIKKEL OM KOM-I-GANG KURS

Kurs i belastningsmestring

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre belastning som pågår over tid. Deltagerne øves i å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Det er taushetsplikt i gruppa. Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag. Kurset har 10 samlinger à 2,5 timer. De første åtte samlingene gjennomføres ukentlig, mens de to siste samlingene gjennomføres med 3-4 ukers mellomrom. Hvert kurs har inntil 15 deltakere og drives av to kursholdere.

Kurset er gratis.

For mer informasjon om kurset følg linken under ->

ARTIKKEL OM MESTRING AV BELASTNING KURS

Sov godt kurs

«SOV GODT» er basert på kognitiv terapi, og at man ved relativt enkle metoder og verktøy kan oppnå en bedre søvnhygiene uten medikamenter. Kurset passer for deg med insomni eller lettere grader av søvnvansker. Kurset går over 5 samlinger à 2 timer. Kurset består av undervisning, erfaringsdeling, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

Kurset er gratis.

For mer informasjon om kurset følg linken under ->

ARTIKKEL OM SØVN OG SOV GODT KURS

Hverdagsglede

Konseptet bak kurset tar utgangspunkt i norsk og internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse. Materiellet henter inspirasjon fra positiv psykologi og kognitiv tilnærming til å ta i bruk egne ressurser. Kurslederne har gjennomgått kurslederopplæring i Hverdagsglede.

Samlingene går over seks kursdager og hver økt varer i cirka 2 til 2,5 timer. Kurset for voksne (over 18 år) i Våler kommune.

Kurset er gratis.

For mer informasjon om kurset følg linken under ->

ARTIKKEL OM HVERDAGSGLEDE KURS

Mestring av kronisk fatigue

Kurset består av samlinger delt i teori og fysisk aktivitet. Temastundene tar for seg emner som utmattelse og hjernetåke, psykologisk styrketrening og mestring, kosthold, energiøkonomisering og hverdagsglede.

På samlingene med fysisk aktivitet har vi blant annet kroppsbevissthet, styrketrening, yoga og tur i naturen.

Samlingene går over 8 uker og hver økt varer i cirka 2 timer. Kurset for voksne (over 18 år) i Våler kommune.

Kurset er gratis.

For mer informasjon om kurset følg linken under ->

ARTIKKEL OM MESTRING AV KRONISK FATIGUE KURS

Bra Mat

«BRA MAT» passer for deg som ønsker generell undervisning i ernæring. Kurset er basert på rådene fra Verdens Helseorganisasjon, og tar utgangspunkt i sunn og god hverdagskost. Kurset går over 5 samlinger á 2 timer. Kurset består av undervisning, erfaringsdeling, praktisk matlagning og hjemmeoppgaver.

Kurset er gratis.

For mer informasjon om kurset følg linken under ->

ARTIKKEL OM ERNÆRING OG BRA MAT KURS