Forside Aktuelt Mestring av belastning

Mestring av belastning

Oppdatert: 03.07.24

Det kan være mange ulike belastninger gjennom et liv og ofte kan det det være mange på en gang. Da kan det være godt å få litt hjelp til å mestre dem.

Alle kan til tider kjenne at det kan bli "litt for mye". Det kan være mange ulike belastninger gjennom livet, tidspress, lite kontroll over egen situasjon på jobben eller i privatlivet, mellommenneskelige utfordringer, økonomiske eller helsemessige utfordringer, eksemplene er mange. Det er lett å kjenne på egen utilstrekkelighet når det blir flere bekymringer på en gang.

Kurs i Belastningsmestring (KiB) er utarbeidet for voksne som ønsker å bli bedre til å mestre og regulere de belastningene man har knyttet til helse, arbeidsliv eller privatliv.

Nytt kurs i belastningsmestring

starter onsdag 9. oktober kl. 13.30.-16.00

Kurset er utarbeidet av psykologer, psykiater og psykiatrisk sykepleiere og blir anbefalt av Helsedirektoratet. Kurslederne har gjennomgått kurslederkurs.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre belastninger i livet. Vi øver på å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger ved hjelp av kognitiv sosial læringsteori.

Det er taushetsplikt i gruppa. Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp generelle problemområder og den enkelte arbeider videre med å bruke teknikkene i egen hverdag.

Kurset har 10 samlinger på 2,5 timer. De første åtte samlingene gjennomføres ukentlig, mens de to siste tas med 3-4 ukers mellomrom. Kurset har inntil 15 deltakere. Kurset er gratis for innbyggere i Våler kommune.

Kurset holdes i Åpen barnehage, samme inngang som Våler helsestasjon. Bergskrenten 12, Våler

For å bli med på kurs, fyll ut Frisklivsresepten under. Du vil få tilbud om en samtale med en av våre fagpersoner for å se om dette er kurset for deg, eller om andre tilbud eller oppfølging passer bedre. Alle deltakere fyller ut et BDI-skjema som brukes for å måle graden av kognitiv tilstand før , under og ved kursslutt. Dette er for å sikre at deltakerne har utbytte av kurset.

FYLL UT FRISKLIVSSRESEPTEN HER (NY FANE)