Forside Kultur, idrett og fritid Aktive Våler Aktive Våler

Aktive Våler

Aktive Våler er et tverrfaglig prosjekt med mål om å gjøre kommunens innbyggere og medarbeidere mer aktive, fysisk og sosialt. Prosjektgruppa består av medlemmer fra helse, plan, kultur og HR.

Ordfører, folkehelsekoordinator og arealplanlegger er på tur rundt Bjørnerødtjern der de forteller om prosjektet og den viktige sammenhengen mellom tilrettelegging, aktivitet og god helse.

Bakgrunnn for prosjektet

Folkehelseinstituttet (FHI) sin Folkehelseprofil gir en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. Folkehelseprofilen for 2023 viser at Våler kommune på flere områder er dårligere enn landssnittet, og at det er behov for å sette inn tiltak. Flere av ungdommene våre er lite fornøyde med lokalmiljøet og treffsteder, det er få som er med i fritidsorganisasjoner og det er få som trener jevnlig. Mange av innbyggerne i Våler har har utfordringer med muskel- og skjelettlidelser, med psykiske lidelser og med fedme, og vi har en høy andel som er uføretrygdet.

Utfordringene som viser seg i Folkehelseprofilen er mye av bakgrunnen til initiativet bak prosjektet Aktive Våler.

FOLKEHELSEPROFILEN 2023 (NY FANE)

Hvor aktive er vi i dag?

Sommeren 2023 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle innbyggere i Våler mellom 18 og 55 år for å undersøke dagens aktivitetsnivå, samt for å kartlegge ønsker og behov for videre tilrettelegging. Vi fikk inn nesten 500 svar og dermed mye å bygge på i videre arbeid.

Undersøkelsen viste at over 3/4 av respondentene ser på seg selv som en aktiv person, men allikevel ønsket å være i mer fysisk aktivitet enn de allerede er. De vanligste aktivitetene respondentene bedrev var turgåing og hverdagsaktivitet. De fleste bedriver fysisk aktivitet for å komme i bedre form, forebygge helseplager og for å få frisk luft. Det var også mange som begrunnet mangelen på fysisk aktivitet med at de ikke hadde tid eller at det var mangel på tilbud innen interessefeltene.

Skjermdump spørreundersøkelse

Skjermdump spørreundersøkelse Aktive Våler.

Innsatsområder

Teksten oppdateres.

Aktivitetskalender

Foreningsportalen samler oversikt over aktiviteter i våler:

FORENINGSPORTALEN SIN AKTIVITETSKALENDER (NY FANE)

Aktive Våler setter mer fokus på hverdagsaktivitet!

I anledning Verdensdagen for fysisk aktivitet 10.mai, vil vi ha ekstra fokus på hverdagsaktivitet i hele Mai.

  • 3.5-16.6: "Sykle til jobben kampanjen" (all aktivitet teller!)
  • 1.5- 31.5: Quiz-runde i hele Våler. Svinndal-Våk-Kirkebygden
  • 1.5-31.5: Instagramkonkurranse #aktivevåler
  • 6.5: Tur til Ravnsjø i regi av Frisklivssentralen og DNT
  • 7.5: Tur rundt Brønnerødtjern i regi av Frisklivssentralen.
  • 8.5: Tur til Askerødtjern i regi av Frisklivssentralen.
  • Innebandy hver mandag i gymsalen i Svinndal