Forside Organisasjon Kommunalområde miljø og teknikk

Kommunalområde miljø og teknikk

Miljø og teknikk har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune.

Lokalisering:

Kommunalområdets ledelse med stab er lokalisert i 2. etasje på Herredshuset.

A4568436

Kommunalsjef Rolf Terje Hårberg

Ledelse:

Miljø og teknikk har kommunalsjef Rolf Terje Hårberg som leder. Send ham epost eller ring kommunens sentralbord for å komme i kontakt med ham.

E-POST: ROLF.TERJE.HARBERG@VALER.KOMMUNE.NO
KOMMUNENS SENTRALBORD: 69 28 91 00

Kommunalområdets viktigste ansvarsområder:

• Landbruk – skog og jordbruk
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
• Renhold kommunale bygg
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser
• Kommunale kummer og avløpsledninger
• Vannforsyning
• Natur og friluftsliv
• Viltforvaltning
• Renovasjon
• Byggesak
• Geodata

Byggesak

Kontaktpersoner:


Rolf Terje Hårberg

Kommunalsjef

Marita Ask

Avdelingsleder for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og Energisparekontrakt-koordinator

Anne Stine Clausen

Konstituert avdelingsleder Renhold

Adam Lesniewski

Avdelingsleder for Vann og avløp og Klima kontaktperson

Birgith Terum

VA-ingeniør

Anders Mo

Byggesaksbehandler

Karine Solberg

Byggesaksbehandler

Sven Olav Martinsen

Skogbrukssjef

Dorina Stratan

Geodataansvarlig

Kjell Oddmund Tjernsbekk

Kart- og oppmålingsansvarlig

Ønsker du å komme i kontakt med Miljø og teknikk?

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO
TELEFON SENTRALBORD: 69 28 91 00