Forside Organisasjon Kommunalområde miljø og teknikk

Kommunalområde miljø og teknikk

Miljø og teknikk har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune.

Lokalisering:

Kommunalområdets ledelse med stab er lokalisert i 2. etasje på Herredshuset.

Ledelse:

Miljø og teknikk har kommunalsjef Rolf Terje Hårberg som leder. Send ham epost på Rolf.terje.harberg@valer.kommune.no eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 om du ønsker å komme i kontakt med ham.

Kommunalområdets viktigste ansvarsområder:

• Landbruk – skog og jordbruk
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
• Renhold kommunale bygg
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser
• Kommunale kummer og avløpsledninger
• Vannforsyning
• Natur og friluftsliv
• Viltforvaltning
• Renovasjon
• Byggesak
• Geodata

Byggesak

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for Miljø og teknikk er: postmottak@valer.kommune.no

Rolf Terje Hårberg

Kommunalsjef
rolf.terje.harberg@valer.kommune.no

Marita Ask

Avdelingsleder for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og Energisparekontrakt-koordinator

Bjørn Gangestad

Avdelingsleder for FDV - Renhold

Adam Lesniewski

Avdelingsleder for Vann og avløp og Klima kontaktperson

Birgith Terum

VA-ingeniør

Anders Mo

Plan- og byggesaksbehandler

Janne Marie Eriksen

Byggesaksbehandler

Sven Olav Martinsen

Skogbrukssjef

Peder Unum

Rådgiver landbruk

Dorina Stratan

Geodataansvarlig

Kjell Oddmund Tjernsbekk

Kart- og oppmålingsansvarlig