Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Organisasjon Stab økonomi, innkjøp og IT

Stab økonomi, innkjøp og it

Stab økonomi, innkjøp og IT leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne i Våler kommune.

Lokalisering:

Stab er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset

Ledelse:

Leder for Stab økonomi, innkjøp og IT er Rolf Terje Hårberg

E-POST: ROLF.TERJE.HARBERG@VALER.KOMMUNE.NO
TELEFON TIL SENTRALBORD: 69 28 91 00

Felles e-postadresse til Stab økonomi, innkjøp og IT er:

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Stabens viktigste ansvarsområder:

Oppgaver som inngår i staben er administrativ ledelse og koordinering av etatene, interkommunalt samarbeid, innkjøp, sekretariat og regnskapsførsel for legater, økonomiforvaltning som budsjett, regnskap, finansforvaltning, fakturering, innfordring, eiendomsskatt, kommunens innovasjon og utviklingsarbeid, IT og digitalisering.

Skatt

Fra 01.11.20 er skatteoppkreveren blitt statlig og oppgavene er flyttet over til Skatteetaten.

Spørsmål om skattemelding (tidligere selvangivelse), ligning, folkeregister, innbetaling av restskatt, forskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal rettes til Skatteetaten. Se kontaktinformasjon nedenfor.

TELEFON TIL SKATTEETATEN: 800 80 000
SKATTEETATEN.NO (NY FANE)
Tablet 1075790 1920

Kontaktpersoner:

Rolf Terje Hårberg

Leder for Stab økonomi, innkjøp og IT

Helge Stølan

Fagsjef regnskap

Runar Holter-Belgen

Økonomikonsulent

Ellen Høyås

Controller

Grete Annette Nordengen

Fagsjef IT

Julie Margareta Bjerke

Digitaliseringsmedarbeider