Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Planer Kommuneplanens arealdel 2022-2033

Kommuneplanens arealdel 2022-2033

Sentrum

Planen

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 8. desember 2022. Temaene i planen ble fastsatt i 2019 og omhandler bolig, sentrum og friluft.

Dokumentene som ligger her er høringsversjonen. Plandokumentene er nå under retting, i tråd med kommunestyrets vedtak, og vil bli publisert her
Plandokumentene vil bli oppdatert i tråd med kommunestyrets vedtak og blir publisert her fortløpende.

DIGITALT KOMMUNEKART (NY FANE)
UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN (PDF)
SAKSFRAMLEGG (PDF)
ANMODNING TIL FYLKESKOMMUNEN OM TREKKING AV INNSIGELSE (PDF)
ANMODNING TIL STATSFORVALTEREN OM TREKKING AV INNSIGELSE (PDF)
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING (PDF)
DSB (PDF)
ENDRINGSLOGG (PDF)
FYLKESKOMMUNENS TREKKING AV INNSIGELSE (PDF)
HØRINGSUTTALELSE GISLE ANDRE UNUM (PDF)
HØRINGSUTTALELSE HARALD NORDLI (PDF)
HØRINGSUTTALELSE BJØRN RAMSLI (PDF)
HØRINGSUTTALELSE STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (PDF)
HØRINGSUTTALELSE THORSNES UTVIKLING (PDF)
HØRINGSUTTALELSE AUGERØD UTVIKLING (PDF)
HØRINGSUTTALELSE FNF (PDF)
HØRINGSUTTALELSE TORRY A. NYGAARD (PDF)
HØRINGSUTTALELSE ULLA LISTERUD (PDF)
HØRINGSUTTALELSE NVE (PDF)
HØRINGSUTTALELSE ELVIA (PDF)
HØRINGSUTTALELSE SINDRE RATVIK (PDF)
HØRINGSUTTALELSE VIKEN FYLKESKOMMUNE (PDF)
HØRINGSUTTALELSE INGER-JOHANNE SÆLID GRIMSRØD (PDF)
HØRINGSUTTALELSE KARL ANDREAS BRUNTLAND (PDF)
HØRINGSUTTALELSE RØEDLIA UTVIKLING AS (PDF)
NOTAT BOLIG OG BEFOLKNING (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
ROS ANALYSE OPPDATERT (PDF)
INNSPILL RUNAR HOLTER BELGEN (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING PS 43/21 (PDF)
MERKNADER STATENS VEGVESEN (PDF)
STATSFORVALTERENS TREKKING AV INNSIGELSE (PDF)
TABELL KORT OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER MED KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTARER (PDF)
UTTALELSE TIL PLANFORSLAGET RICHARD PETTERSEN (PDF)
VÅLER KOMMUNE PLANKART 10.02.22 (PDF)

Visjonen

Visjonen til Våler kommune er: «Vi dyrker nærhet for å skape framtidens muligheter".

VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)
FAKTA OM VÅLER KOMMUNE (NY FANE)
Areal1