Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Planer Kommuneplanens arealdel 2021-2033

Kommuneplanens arealdel 2021-2033

Sentrum

Planforslag

Planforslaget tar utgangspunkt i fastsatt planprogram fra 2019, som sier at temaene i denne revisjonen av kommuneplanen skal begrenses til Bolig, Sentrum og Friluftsliv.

Sentralt i arbeidet har vært å se på kommunens sosiale- og tekniske infrastruktur (bygninger, vann, avløp) og å bygge opp under Kirkebygden som sentrum. Bakgrunn og utredninger ligger som vedlegg til planen.

Areal7

Høringsutkast

Formannskapet vedtok i møte 9. september å legge høringsutkast til planen ut til offentlig ettersyn. Du finner alle relevante dokumenter under.

DIGITALT KOMMUNEKART
HØRINGSBREV (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING (PDF)
PLANKART (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
VEDLEGG TIL PLANBESKRIVELSE (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING PS 14/21 (PDF)
PLANPROGRAM (PDF)
INNKOMNE AREALINNSPILL DEL 1 (PDF)
INNKOMNE AREALINNSPILL DEL 2 (PDF)
INNKOMNE AREALINNSPILL DEL 3 (PDF)

Høringsfrist

Frist for å uttale seg til planforslaget er satt til 4. november 2021.
Uttalelser kan sendes på e-post til:

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO


Våler kommune,
Kjosveien 1, 1592
Våler i Viken.

Merk forsendelsen med «kommuneplan.»

Har du spørsmål til planen, kan de samme adressene som ovenfor benyttes. Du kan også ringe vårt sentralbord:

TLF TIL SENTRALBORD: 69289100

Visjonen

Visjonen til Våler kommune er: «Vi dyrker nærhet for å skape framtidens muligheter".

VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)
FAKTA OM VÅLER KOMMUNE
Areal1

Kontakt

Våler kommune
69289100
arealplan@valer.kommune.no
Adresse
Kjosveien 1, 1592 Våler