Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Fakta om Våler kommune

Fakta om Våler kommune

Vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter.

Våler kommune

Våler kommune har litt over 6000 innbyggere og ligger 15 minutter fra Moss og 40 minutter fra Oslo. Det levende samfunnet, naturen og solide næringer tiltrekker seg mange, og kommunen er en av de sterkest voksende i Norge.

Visjonen vår

Våler kommunes visjon er «vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter» Det betyr at vi i Våler kommune er opptatte av å skape grobunn for samarbeid og nyskaping mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivilligheten.

VÅLER KOMMUNE - TALL OG FAKTA (NY FANE)

Historien vår

(informasjon overlevert ordfører fra historielaget)

10 000 år før Kristus
begynte isen over Norge og smelte, først ved kysten. I iskanten ble det små elver med sand og stein som strømmet ned. Noen steder dannet disse bekkene "Jettegryter" i fjellet. Det er to gjettegryter ved Helgedal.

4000 år før Kristus sto havet like høyt som Vansjø. Ved Kaabbel ble det tatt ut grønnstein, som ble brukt til kniver, økser og andre redskap i steinalderen.

I folkevandringstiden, år 400-570 streifet folkestammer rund på jakt etter land. Folk i Våler måtte forsvare seg og det ble bygd 6 bygdeborger i vår kommune. Det finnes mange gravhauger i vår kommune, flest i området rundt Våler kirke.

Borgerkrigene i tiden 1130-1230. Flere med kongeblod i årene kjempet om Norge på denne tiden. i 1180 sto et stort slag på gården Stanger i Våler. Olav som hørte til i vårt område kjempet mot Erling Skakke fra Vestlandet. Olav tapte og måtte rømme til Danmark.

Kirkene. Da kristendommen ble innført sto det et gudehov der Våler kirke står. De første kirkene var bygd av tre. Ca 1190 ble Våler kirke bygd av stein og har stått her siden. Denne kirken er viet til Maria. Svinndal kirkene har vært bygd i tre. Den siste ble bygd i 1856 etter at den gamle, som sto på kirkegården, brant ned. Kirken var viet til St. Mikael.

I middelalderen ble kongen og kirken eier av mange gårder i bygda vår. Motstandere av kongen kunne bli straffet ved at gården ble helt eller delvis tatt fra dem. Kirker fikk ofte deler av gårder i gave. Gårdbrukere måtte derfor leie hele eller deler av gården de bodde på.

Adelsslekten Bolt. Eieren av Fledsberg giftet seg inn i adelsslekten på Bolt. Denne slekten hadde stor makt i Norge og eide mange gårder på Østlandet. Amund Sigurdson Bolt var leder for et opprør mot danskekongen i 1436. 29 gårder i Våler ble helt eller delvis eid av familien Bolt.

Våler soldater i krig. Flere ganger måtte soldater fra Våler være med i krig mellom Danmark/Norge og Sverige. I 1652 ble mange soldater sendt til Danmark for å kjempe på grensa mot Tyskland. Hvor mange som reiste vet vi ikke men 42 kom hjem igjen. Omkring 1716 var det mindre trefninger i bygda vår da svenskene kom for å ta Norge. På Tveiter i Svinndal ble et jorde kalt Svenskejorde fordi svensker ble begravet der. Ved Nordbyelva ned mot Lunder er en bratt fjellvegg kalt Svenskeberget fordi nordmenn lå på lur der og tok svenske soldater som kom gående over Vansjøisen og opp elva. Ved Våler kirke står det en minnestein over de som gjennom årene har falt i krig.

Skolegang. i 1742 ble det for første gang innført skolegang for alle barna i bygda. Den første skolen ble bygd i 1852 og står ved Kirkebygden skole. Den første skolen i Svinndal ble bygd i 1854. Den står også og kalles Klokkergården, fordi læreren der også var klokker.

Kort innføring i historien vår

Vi har grønnsteinsbrudd fra Steinalderen. Det ligger i skogen på Kaabbel.

Bygdeborger. Vi har rester etter 6 bygdeborger i kommune fra folkevandringstiden, år 400-570. En borg lå i åsen bak butikken på Sperbund.

Adelsfamilien Bolt har røtter fra Fledsberg. Fargene i Bolt-våpenet, blått og gult, er i kommunevåpenet og kommuneflagget. Boltvåpenet er også på ordførerkjedet.

Våler kirke. Tidligere lå det sikkert en stavkirke der og da kristendommen ble innført trolig et gudehov.

Skolegang. Skole for alle barn ble i Våler innført i 1742. Først var det skole rundt på gårdene. Den første skolebygningen i kommune ble bygd i 1852 og står fremdeles på Kirkebygden skole. Den første skolen i Svinndal ble bygd i 1854. Den står der ennå og kalles Klokkergården og brukes i dag som vevstue.