Forside Helse og velferd Psykisk helse- og rustjenesten Rådgivning av pårørende - barn og voksne

Rådgivning av pårørende - barn og voksne

PIO-senteret er et støttesenter som tilbyr råd og veiledning for deg som er pårørende, enten du er forelder, barn, søsken, kjæreste, ektefelle eller bare en god kollega eller nabo.

PIO-SENTERET.NO (NY FANE)

Pårørende er en stor og viktig ressurs. Mange pårørende er i en krevende situasjon, både med tanke på omsorgsoppgaver og bekymring for sine nærmeste.

Barn og unge som er pårørende er spesielt utsatt. De kan ha behov for noen å snakke med og søke råd hos.

PIO-senteret ønsker å tilby deg som pårørende konkret hjelp – både til å mestre din egen livssituasjon og til å finne de beste mulighetene for den du er pårørende til.

PIO-senteret ønsker å inviterer deg til å bruke våre rådgivere, til å bli med på kurs og samtalegrupper, og til å delta i ulike aktiviteter. Våre rådgivere er fagpersoner og har selv pårørendeerfaring.


Vi vil gjøre oppmerksom på PIO-senterets nasjonale tilbud:

Ønsker du råd og veiledning i hvordan mestre din livssituasjon som pårørende:

Rådgivningstelefonen for pårørende er åpen:
Mandag – fredag kl.: 10-15
Tirsdag kl.: 11-19

RÅDGIVNINGSTELEFONEN FOR PÅRØRENDE: 22 49 19 22

For deg som heller vi skrive - send e-post til Rådgivningstelefonen:

E-POST: RADGIVNINGSTELEFONEN@PIOSENTERET.NO

Hvis du ønsker familie- eller individuell rådgivning ved oppmøte eller digitalt - ring eller send e-post for mer informasjon.

NÆR – Mestringsbok for pårørende – kan bestilles via e-post eller ring:

TELEFON PIO PÅRØRENDESENTERET: 21 52 53 53
E-POST: POST@PIOSENTERET.NO