Forside Helse og velferd Flyktninger og integrering Helsetjenestetilbud

Helsetjenestetilbud

Helsetjenestetilbud til nyankomne flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Tilbudet gis hos fastlege, helsesykepleier i kommunen eller Kasper helsestasjon (for asylsøkere)

Tilbudet baserer seg spesielt på at noen asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente kommer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller de trenger spesiell oppmerksomhet fordi de:


  • har vært utsatt for tortur og andre alvorlige traumer
  • ikke har familie/nettverk
  • er mindreårige og kommer alene til Norge
  • er gravide
  • er enslige forsørgere
  • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
  • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
  • har (tegn på) psykiske problemer.

Fastlegen tilknyttet Kasper mottak gir tilbud til asylsøkere som har behov for legetjenester.

Kontakt med fastlegen ved sekretær Linda Nguyen:

TELEFON FASTLEGE V/SEKRETÆR: 969 41 457

Alle andre som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen kan få hjelp av Våler helsestasjon.

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett på akutt helsehjelp.

TELEFON VÅLER HELSESTASJON: 69 28 91 75
ARTIKKEL OM HELSESTASJONSTJENESTEN
ARTIKKEL OM LEGETJENESTEN OG FASTLEGER I VÅLER KOMMUNE