Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Helsestasjonstjenesten

Helsestasjonstjenesten

Helsestasjonstilbudet er frivillig og gratis for alle foreldre/foresatte med barn i alderen 0-6 år.

Våler helsestasjon

Helsestasjonen ligger i underetasjen på Våler Helse- og sosialsenter, Bergskrenten 12, 1592 Våler.

Helsestasjonen ønsker å støtte og hjelpe ut fra familiens ønske og behov, og er tilgjengelig for å gi råd og veiledning.

Vi som jobber på helsestasjonen er helsesykepleier, lege, fysioterapeut, jordmor og sekretær.

Vi følger barnet fram til skolestart, deretter blir barnet fulgt opp av skolehelsetjenesten fra 1. til 10. klasse.

For timebestilling og spørsmål ring:

TELEFON VÅLER HELSESTASJON, RESEPSJON: 69 28 91 75

Telefontider resepsjonen:

Mandag 08.00 - 14.30
Tirsdag 08.00 - 14.30
Onsdag 08.00 - 14.30
Torsdag 10.00 - 14.30
Fredag 08.00 - 14.30

Helsesykepleiere ved Våler helsestasjon:

TELEFON HELSESYKEPLEIER TONE GLENDRANGE SKOLT: 915 23 342
TELEFON HELSESYKEPLEIER MARIA FÆSTER THOM: 459 75 557
TELEFON HELSESYKEPLEIER OG JORDMOR MAREN SKOGVOLL PALMQUIST: 457 31 943

Oversikt over rutinekonsultasjoner ved helsestasjonen:

Når Hvem Hva
Nyfødt Jordmor og helsesykepleier Hjemmebesøk
4 uker Helsesykepleier Samtale
6 uker Helsesykepleier og lege Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
ca. 2 mnd Helsesykepleier Barselgruppe, erstatter konsultasjon
3 mnd Helsesykepleier Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
ca. 4 mnd Fysioterapeut/helsesykepleier Barselgruppe, erstatter konsultasjon
5 mnd Helsesykepleier Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
6 mnd Helsesykepleier og lege Samtale og undersøkelse
8 mnd Helsesykepleier Samtale og undersøkelse
10 mnd Helsesykepleier Samtale og undersøkelse
12 mnd Helsesykepleier og lege Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
15 mnd Helsesykepleier Samtale, undersøkelse og vaksinasjon
18 mnd Helsesykepleier Samtale og undersøkelse
2 år Helsesykepleier og lege Samtale og undersøkelse
4 år Helsesykepleier Samtale og undersøkelse
5-6 år Helsesykepleier og lege Samtale og skolestartundersøkelse

Vi ønsker av dere:

  • at dere gir beskjed hvis dere ikke kan benytte timeavtalen på helsestasjonen
  • hvis dere glemmer en avtale så er dere selv ansvarlig for å påse at barnet deres får ny timeavtale.
  • at dere ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare. Kontakt fastlegen hvis du ønsker at barnet skal undersøkes og er dere i tvil gir vi dere gjerne råd og veiledning pr. telefon.
  • at dere gir oss tilbakemeldinger på tilbudet dere får på helsestasjonen.

Journalføring og innsynsrett

Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jfr. Forskrift om pasientjournal). Dersom dere flytter i løpet av skolegangen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre/foresatte når barnet er under 18 år (jfr. Pasient og brukerrettighetslover § 3-4).

LOVDATA.NO: FORSKRIFT OM PASIENTJOURNAL (NY FANE)
HELSEDIREKTORATET.NO: PASIENT OG BRUKERRETTIGHETSLOVER - RETT TIL MEDVIRKNING OG INFORMASJON (NY FANE)

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler