Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Legetjenesten, tannlegevakt og reisevaksinering Legetjenesten

Legetjenesten

Det er fem fastleger og en kommuneoverlege i Våler.

Legetjenesten

Allmennlegetjenesten i Våler består av fem privatpraktiserende fastleger fordelt på to legekontor.

Det er en kommuneoverlege i Våler, Hamza Mujaddidi.

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Bytte av fastlege kan gjøres av pasienten selv inntil 2 ganger per kalenderår på telefon 810 59 500 eller på helsenorge.no

TELEFON BYTTE FASTLEGE: 810 59 500
BYTTE FASTLEGE PÅ HELSENORGE.NO (NY FANE)

Våler legekontor

  • Susil Kumar Arumugam
VÅLER LEGEKONTOR HJEMMESIDE (NY FANE)
TELEFON VÅLER LEGEKONTOR: 69 28 97 00

Vålerlegene

  • Uzma Sajjad R. Stensvold
  • Cecilie Simensen
  • Ingebjørg Strømnes Vetvik
  • Gagandeep Singh
VÅLERLEGENE HJEMMESIDE (NY FANE)
TELEFON VÅLERLEGENE: 69 10 91 91