Forside Aktuelt Våler kommune og Moss kommune fremmer forslag om samarbeid om massevaksinering.

Våler kommune og Moss kommune fremmer forslag om samarbeid om massevaksinering.

Oppdatert: 30.04.21

Etter brannen på Våler ungdomsskole i Våler, hvor Våler kommune ble stående uten godt egnede lokaler til vaksinering, har Våler og Moss kommune sammen utredet et samarbeid om koronavaksineringen, hvor Moss foreslås som vertskommunen.

Dette betyr at de som bor eller oppholder seg over lengre tid i både Moss og Våler kommune, vil få tilbud om vaksinen på vaksinesenteret i Moss.

Forslaget skal behandles i kommunestyrene kommende uke.

Vaccination 5884515 1920

Vertsrollen

Moss kommune vil i forslaget overta oppgavene knyttet til organisering og ledelse av vaksinasjonsarbeidet. Dette innebærer bruk av lokaler, innkalling til time for vaksinering, gjennomføring av vaksinering, oppfølging og veiledning. Vaksinedosene som blir tildelt vil fortsatt tilhøre de respektive kommunene, samarbeidet vil ikke ha noen innvirkning på hvor mange som blir vaksinert i den enkelte kommune. Våler kommune stiller med ressurser ut fra vaksineringsbehovet. Vi ser frem til et tett samarbeid med Våler kommune, og har tro på at dette vil bli en effektiv og faglig god vaksineringsprosess - Silje Hobbel, Direktør for kultur, oppvekst og aktivitet i Moss.

Alle i Våler som skal ha vaksinen, vil som tidligere få innkalling til time for vaksinering når det er deres tur. Hvis de har spørsmål om vaksineringen i Moss, finner de utfyllende informasjon om dette på Moss sine nettsider,

MOSS KOMMUNE OG KORONAVAKSINERINGEN

Våler kommune forsikrer om at Vålers innbyggere er godt ivaretatt når det kommer til vaksinering mot korona. Vi er takknemlige overfor Moss for at de stiller opp og hjelper oss i en vanskelig tid.