Forside Aktuelt Søk om Regionale folkehelsemidler - frist fredag 12. november 2021

Søk om Regionale folkehelsemidler - frist fredag 12. november 2021

Oppdatert: 03.11.21

For kommuner som tidligere hørte til i Østfold finnes det muligheter for å søke om midler til å realisere folkehelseprosjekter gjennom ordningen Regionale folkehelsemidler.

3 millioner kroner skal deles ut i 2021 gjennom denne ordningen som er videreført i Viken.

Hvem kan søke om midler?

Midlene bevilges til kommunale partnere i tidligere Østfold til tiltak og prosjekter med særlig vekt på kommunenes folkehelsearbeid.

Prosjekter som får støtte skal bidra til å nå målsettinger i regional folkehelseplan. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp under det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen.

Frivillige organisasjoner e.l. i lokalmiljøet kan initiere søknad overfor egen kommune.

For mer informasjon:

FOLKEHELSEMIDLER FOR ØSTFOLD
SØKNADSSKJEMA REGIONALE FOLKEHELSEMIDLER I ØSTFOLD


Søknadsskjemaet skal sendes til Våler kommune som sender en samlet søknad med prioritert rekkefølge til Viken fylkeskommune.

Søknadsskjemaet skal merkes FOLKEHELSE ESA 21/1390

På grunn av kort tidsfrist anbefales det å sende søknadsskjemaet pr. e-post:

POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Søknadsskjemaet kan også leveres til Sentralbordet, Våler Herredshus, Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken.

Frist for å levere søknadsskjemaet til kommunen er fredag 12. november 2021

Logo viken