Forside Aktuelt Prisliste Kulturskolen

Prisliste Kulturskolen

Oppdatert: 14.12.23
Kjernetilbud Elevbetaling per år Terminbeløp
Individuell sang- / instrumentalundervisning (25 minutter) 4 000 2 000
Barnekor 3 600 1 800
Musikkteater (K.L.A.P.P.) 3 600 1 800
TeaterLEK 3 600 1 800
TeaterSKOLEN 1, 2, 3 3 600 1 800
KunstLEK 3 600 1 800
Visuell kunst 1, 2, 3, 4 3 600 1 800
Keramikk (Leire og objekt 1 og 2) 3 600 1 800
Animasjonsfilm 3 600 1 800
Fordypningsprogram (krever opptaksprøve) Elevbetaling per år Terminbeløp
Individuell sang - / instrumentalundervisning (40 minutter) 6 200 3 100
Individuell sang - / instrumentalundervisning (50 minutter) 7 200 3 600
Musikkteater (A.P.P.L.A.U.S) 4 800 2 400
TeaterKOMPANIET 4 000 2 000
Andre avgifter Elevbetaling per år Terminbeløp
Instrumentleie 600 300
Materiellavgift visuelle fag (KunstLEK, visuell kunst, keramikk og animasjon) 600 300
Moderasjoner
Søskenmoderasjon-per søsken fra første søsken 20%
Moderasjon per disiplin-reduksjon fra andre disiplin 20%
3 gratisplasser for barn i lavinntektsfamilier i Våler Søknad - søknad sendes til kulturskolen i Moss