Forside Aktuelt Norsk Vanns Omdømmepris for 2021

Våler kommune i Viken er tildelt Norsk Vanns Omdømmepris for 2021

Oppdatert: 09.09.21

NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2021 - BERGEN

Bakgrunnen for nominasjonen og kåringen av årets Omdømmepris er kommunens arbeid med rekruttering i vannbransjen, eget lekkasjesøk-prosjekt og et omfattende prosjekt knyttet til tilsyn av avløpsanlegg i spredt bebyggelse, i samarbeid med Driftsassistansen i Viken IKS. Selv om kommunen er liten sett fra et befolkningsperspektiv, er den inne i en periode med sterk befolkningsvekst med framskrevet vekst på over 30 prosent mot 2050.

Prisen dedikeres til innbyggerne i Våler kommune og driftsoperatørene i Kommune-Norge for deres innsats i krevende koronatider.

Valer kommune Kopi

Stor stas for medarbeiderne i vann- og avløpsavdelingen i Våler da de ble hedret med Norsk Vanns omdømmepris. Fra venstre avdelingsleder Emilio Alvarenga og driftsoperatørene Per Olav Roos og Frank Negård. Foto: Odd Borgestrand

Store utfordringer

Vann- og avløpsavdelingen har fram til i dag vært liten sett opp mot de utfordringene de har stått overfor. Til tross for dette har kommunen med vann- og avløpsavdelingen gjort seg bemerket i VA-miljøet i Viken. Her er det snakk om en sterkt fremoverlent organisasjon med mål om å utvikle seg.

I traineeVANN tok kommunen tidlig initiativ til å samarbeide med Driftsassistansen i Viken IKS og MOVAR IKS. I partnerskapet får traineen en unik mulighet til å bli kjent med flere organisasjonsformer og VA-faglige problemstillinger. At også mindre kommuner ser det som nyttig å delta i traineeVANN ser Norsk Vann svært positivt på.

Ny lekkasje-teknologi

Med prosjektet lekkasjesøk har kommunen tatt i bruk ny teknologi for å søke etter lekkasjer og fremmedvann i kommunale avløpsledninger. Ny teknologi og metodikk for å søke etter fremmedvann har stått sentralt en erfaring de ønsker å dele med seg både nasjonalt og internasjonalt. Erfaringene ble sist delt på Internasjonal Vannforening - IWA sin verdens digitale kongress i juni 2021.

Spredt avløp

Kommunen jobber nå med prosjektet spredt avløp der det tas sikte på å strømlinjeforme tilsynsarbeidet i kommunen. Her skal man se på alt fra planlegging til gjennomføring av avviksbehandling. Det tas i bruk digitale løsninger for å bedre kommunikasjonen mellom aktørene som er involvert i arbeidet med avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Dette er et arbeid vannområdet Morsa, Glomma sør og Haldenvassdraget vil dra nytte av i første omgang.

Liten organisasjon fokusert på innbyggerne sine

- Med tanke på at vann- og avløpsavdelingen i kommunen består av en VA-ingeniør og to driftsoperatører som jobber med renseanlegg og drift av kommunalt nett, er det imponerende å se at de klarer å utrette og faktisk gjennomføre gode prosjekter, og i tillegg ønsker å dele av sine erfaringer med andre. Det er verdt å vise frem for andre kommuner at det nytter selv om man er liten, og for å gi de ansatte i kommunen en velfortjent bemerkelse for godt arbeid og videre motivasjon, sa direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

IMG 0599

Tusen takk for prisen Norsk Vann BA

Kontakt

Emilio Alvarenga Avdelingsleder for Vann og avløp
69 28 91 00
Emilio.Alvarenga@valer.kommune.no
Adresse
Herredshuset, Kjosveien 1, Våler kommune