Forside Aktuelt Momskompensasjon til Frivillige organisasjoner

Momskompensasjon til Frivillige organisasjoner

Oppdatert: 01.06.22

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Ordningen

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknadsfrist

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september.

SØKNADSKJEMA

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2022. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

REGISTRERTE I FRIVILLIGHETSREGISTERET

Det kan søkes etter to modeller

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Mer informasjon

Her finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema:

MOMSKOMPENSASJON PÅ VARER OG TJENESTER -
Hands gdc2fc8596 1920