Forside Aktuelt Menn i helse og NAV jakter nå på nye helserekrutter!

Menn i helse og NAV jakter nå på nye helserekrutter!

Oppdatert: 21.11.23

Våler kommune har vært med i prosjektet Menn i helse i Østfold siden 2021, og har 2 menn i en lærlingperiode i kommunen.

Totalt er 6 kommuner i Østfold med i det nasjonale rekrutteringsprogrammet hvor arbeidssøkende menn mellom 25 – 55+ år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp.

Menn i helse 2024

Mann som oppfordrer til å søke på Menn i helse

Våler kommune stiller med tre praksisplasser og to læreplasser til helserekrutter for kull 2024.

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp til fagbrev i helsearbeiderfaget i et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet.

Dette er arbeidssøkende menn mellom 25-55 år som er registrert hos NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt. Helserekruttene veksler i utdanningsperioden mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Utdanningsløpet er på cirka 2,5 år, sammenlignet med den ordinære utdanningsmodellen som er to år skole og to år lærlingetid.

Attraktive på arbeidsmarkedet

Menn i helse ble etablert i Østfold i 2018, og har klasser ved Glemmen videregående skole.

Det er viktig å understreke at helserekruttene i Menn i helse kommer i tillegg til ordinære rettighetslæringer i kommunen.

Stort behov

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 1000 menn tatt fagbrevet via Menn i helse, der 92 prosent som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Inne på statsbudsjettet

Regjeringen har bestemt å videreføre Menn i Helse-satsingen over hele landet, med 20,7 millioner kroner på statsbudsjettet for 2024.

Dette er med på å sikre at Østfold får fortsette med en Menn i Helse-klasse, med oppstart i april 2024, sier fylkeskoordinator Lise Thoresen.

Fysisk informasjonsmøte i Fredrikstad Januar 2024

Ta kontakt med din veileder ved ditt NAV kontor for påmelding til det fysiske informasjonsmøtet.

Der vil du få en grundig orientering om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet vil det gjennomføres intervjuer. Etter intervjuene vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste mann? Grip muligheten!

Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips om Menn i helse!

Vil du vite mer?

Sjekk ut hjemmesiden til Menn i helse

HJEMMESIDE MENN I HELSE (NY FANE)

Har du spørsmål om Menn i helse?

Kontakt fylkeskoordinator for Menn i helse i Østfold

E-POST FYLKESKOORDINATOR MENN I HELSE: LISE@MENNIHELSE.NO
TELEFON FYLKESKOORDINATOR MENN I HELSE: 470 28 079
Kontakt mennihelse

Kontaktinformasjon fylkeskoordinator menn i helse