Forside Aktuelt Hilsen fra ordføreren

Hilsen fra ordføreren

Oppdatert: 10.02.21

Kjære alle Vålersokninger!

Vår kommune har klart å holde smittetallene lave under hele pandemien, uten at vi så langt har behøvd å innføre egen forskrift; bare fulgt det som har vært pålagt nasjonalt. Husker dere at i januar hadde vi en lengre periode med tre nye smittede hver dag og forgreninger til barnehager, skoler og helse- og sosialsenteret? Etter at vi innførte de nye tiltakene og rådene, har vi i gjennomsnitt hatt ett nytt smittetilfelle hver annen dag, og ingen smitte i skoler og barnehager.

De tiltakene som gjelder Våler nå, griper relativt lite inn i folks hverdag:

Det er gult nivå i alle skoler og barnehager, alle butikkene er åpne som vanlig og det samme er fritidsaktivitetene for barn og unge. Man kan besøke sine kjære på sykehjemmet, gå til frisøren og fysioterapeuten, på gatekjøkkenet og caféen. Vi har god kapasitet på teststasjonen og på vaksinasjonssenteret. Alle beboerne i sykehjem og omsorgsboliger er vaksinert, det er også stadig flere hjemmeboende eldre og helsepersonellet vårt. Det er positivt å registrere at absolutt alle som har fått time til vaksinering har møtt, og mange utrykker takknemlighet.

Slik sett blir situasjonen bedre for hver dag som går. Vi er enda ikke tilbake til normaliteten slik vi kjente den før pandemien. Vi vil fortsatt kunne oppleve smitteutbrudd og tilbakeslag, men det går jevnt over framover: Påska i år vil sannsynligvis bli bedre enn i fjor og sommeren vil antagelig bli langt bedre.

Ja, vi skulle gjerne ha tatt en tur på Mosseporten og Sats, men hva andre kommuner bestemmer rår vi ikke med. Det er også et spørsmål om solidaritet med nabokommuner i en vanskelig situasjon.

Ja, vi må fortsatt en stund holde avstand, begrense reising og sosial kontakt, bruke munnbind, hoste i armkroken, holde oss hjemme når vi er syke og vaske hender. Men mye av dette er jo gode hygieniske råd selv om det ikke er pandemi også.

Vi er nå en RING 2 – kommune, med tiltaksnivå D, se covid-19-forskriftens kapittel 5D.

KAPITTEL 5D

Du kan også finne mer informasjon her:

FORSKJELLEN PÅ RING1 -OG RING2 KOMMUNER
Ordforer Vara

Til slutt vil jeg bare berømme alle Vålersokninger og alle ansatte for at vi står på, drar lasset sammen og holder hverandre oppe. Det er krevende for mange, men nå går vi lysere tider i møte.

Dette skal gå bra!

Med vennlig hilsen
Reidar Kaabbel
Ordfører