Forside Aktuelt Eiendomsskatteliste 2021

Eiendomsskatteliste 2021

Oppdatert: 22.03.21

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15 legges skatteliste for alle eiendommer i Våler kommune ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra og med 1. mars 2021.

Klage på vedtatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen sendes skriftlig til Våler kommune v/eiendomsskattekontoret, Kjosveien 1, 1592 Våler innen 12. april 2021.

Deler av utsendt faktura er å anse som skatteseddel, jfr. eiendomsskatteloven §14 siste ledd.

For mer informasjon om eiendomsskatt og andre kommunale gebyr/priser, se denne linken her:

EIENDOMSSKATT I VÅLER KOMMUNE