Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Leie av kommunale lokaler

Leie av kommunale lokaler

Våler kommune har flere lokaler du kan leie enten som privatperson eller i regi av lag og foreninger, skole eller barnehage.

Bergtunet

Bergtunet. Foto: Kristin Svenkerud

Leie av Bergtunet

Bergtunet ligger øst for Våler kirke. Tunet har en samling eldre hus og gjenstander. Her ligger også Våler hjemmefrontsmuseum.

Den delen av hovedhuset på Bergtunet som leies ut er møterommet i 2. etasje og vestre del av første etasje. Dette kan leies til møtevirksomhet av lokale lag og foreninger knytet til historisk eller kulturell virksomhet. Vanlige foreningsmøter godtas. Det er også mulig å leie festplassen, kjøkken og toalett. Bygningsmassene på Bygdetunet skal ansees som et museum og bruken skal tilpasses deretter.

Lokalet har kjøkken og toalett i 1. etasje. Lokalet er ikke universelt utformet.

Leie av Bergtunet er gratis mot at leietager selv vaske lokalene etter bruk. Lokalet inneholder vaskeutstyr.

Søknaden om leie skal inneholde:
Type arrangement – Hensikt med leie
Hvem som søker – navn på lag/forening og kontaktperson
Kontaktinformasjon - epost, adresse, telefon, fakturaadresse/organisasjonsnummer til fakturering
Hvilken del av lokalet som ønskes leid – 1. etasje, 2. etasje eller begge
Ønsket dato(er) og klokkeslett

Adresse: Kirkeveien 2, 1592 Våler

Søknad om leie sendes Våler kommunes postmottak:
(En eventuell avlysning eller klage sendes samme sted)

VÅLER KOMMUNES POSTMOTTAK (EPOST)
Valerhallen3

Bilde av Vålerhallen

Leie av Vålerhallen

For informasjon om leie av Våler hallen, klikk på linken nedenfor:

LEIE AV VÅLERHALLEN
Mellom Ros bilde fra google maps

Oversiktsbilde over Mellom Ros tatt fra Google maps

Leie av Mellom Ros

Våler kommune leier ut Mellom Ros / Midtre Ros til kommunen og lokale lag og foreninger uten kostnad. Eiendommen ligger nær Vansjø

Utleie av Mellom Ros innefatter alle bygninger og har kjøkken og toalett. Kjøkkenet inneholde ikke kjøkkenutstyr, men i uthuset er det kulegrill og bålpanne som kan benyttes. Ved og grillkull må leietager selv ta med.

Skal det overnattes gjøres dette utendørs og området må være stille etter kl. 23.

Maks lånetid er 3 døgn.

Før avreise må låntager sørge for rydding og vasking som spesifiseres ytterligere i reglement tilsendt ved leie.

Søknaden om leie skal inneholde:

Type arrangement – Hensikt med leie
Hvem som søker – navn på lag/forening eller virksomhet i kommunen og kontaktperson
Kontaktinformasjon - epost, adresse, telefon
Ønsket dato(er) og klokkeslett

Adresse: Mellom Ros, Rosveien 662, 1593 Svinndal

Søknad om leie sendes Våler kommunes postmottak:
(En eventuell avlysning eller klage sendes samme sted)

VÅLER KOMMUNES POSTMOTTAK (EPOST)

Følgende grupper er unntatt fra å betale leie i 2023

  • Kulturskolens arrangementer
  • Foreninger med aktiviteter for kronisk syke eller funksjonsnedsettelse
  • Treninger/øvinger organisert for barn og unge under 19 år i regi av kommunens lokale lag og foreninger.

Felles informasjon

Ved leie av kommunens lokaler, er leietaker ansvarlig for at kommunens eiendom behandles og forlates i samme tilstand, som da leietaker overtok lokalene. Vask utføres av kommunens ansatte, bortsett fra på Bergtunet der vask utføres av leietaker selv.

Dersom lokalene eller kommunens eiendeler blir skadet eller ødelagt vil det gjøres en vurdering av om leietaker blir erstatningsansvarlig.