Forside Kultur, idrett og fritid Leie av Vålerhallen

Leie av Vålerhallen

Vålerhallen vil stenges for aktivitet 3.juni. I følge kontrakt vil den være stengt fram til 25.april 2025.

Hallen blir dessverre stengt for aktivitet fra 3. juni 2024 til 25.april 2025 på grunn av rehablitering av anlegget:

  • Eksisterende sportsgulv skal rives og legges nytt (idrettsdekke som skal tilfredsstille funksjonskravene for gulv i idrettsbygg).
  • Dører skal rives og erstattes med nye.
  • Eksisterende sanitærrør og varmerør skal byttes ut.
  • Det skal installeres nytt ventilasjonsaggregat i Vålerhallen og tilhørende garderober.
  • Det skal gjøres arbeid på elkraftinstallasjoner.
  • Hallen skal etterisoleres, det skal legges nytt overtak og det skal komme ny fasadekledning.
Cricket 724623 1280

Gutt som driver sportsaktivitet i hall

Hallen leies vanligvis ut til enkeltarrangement og fast leie gjennom året. Alle søknader om leie skal sendes skriftlig, og det oppfordres til å bruke epost til postmottaket. Søknad om utleie til enkeltarrangementer behandles fortløpende, men fast leie gjennom året behandles en gang i året. Søknadsfristen for fast leie er 01.06.

Enkeltarrangement kan være ønske om å leie hallen til trening 4 ganger i løpet av en kortere periode.

Alle som søker fast leie vil få svar innen utgangen av juni. Fast leie må søkes om hvert år.


Søknaden om leie skal inneholde:
Hva det søkes om – Fast årlig leie eller enkeltarrangement
Type arrangement – Hensikt med leie
Hvem som søker – navn på lag/forening og navn på kontaktperson
Kontaktinformasjon - epost, adresse, telefon, fakturaadresse/organisasjonsnummer til fakturering
Hvor stor del av hallen som er ønsket leid - Hel, 2/3 eller 1/3
Ønsket dato(er) og klokkeslett
Merknad om arrangementet gjelder en av de nevnte:

  • Barn fra kommunens barnehager eller skoler med foreldre til arrangement som er åpne for alle i gruppen (bursdag for hele avd./klasse, klassefest, b.hage-/skolearrangement).
  • Kulturskolens arrangementer
  • Foreninger med aktiviteter for kronisk syke eller funksjonsnedsettelser
  • Treninger/øvinger organisert for barn og unge under 19 år i regi av kommunens lokal lag og foreninger.

Søknad om fast leie må også presisere om de ønsker leie i skolens ferier (uke 31, 32 og 33 (august), uke 8 (vinterferie) samt inneklemte dager i påske og juleferie.

Melding om avslutning av fast leie innen innvilget leietid skal skje skriftlig med 3 ukers varsel. Det samme gjelder avlysning av enkeltarrangementer. Dette sendes skriftlig til kommunens postmottak.

Lokalet har tiden ikke dusjfasiliteter og fra høsten 2023 vil det være redusert parkeringsmuligheter pga. rivning av bygninger i området. Det er usikkert hvor lenge dette vil vare.

Adresse: Vålerhallen, Skoleveien 1, 1592 Våler i Østfold

Søknad om leie sendes Våler kommunes postmottak:
(En eventuell avlysning eller klage sendes samme sted)

Bilde av Vålerhallen og kirkebygden ungdomsskole tatt fra avstand

Våler flerbrukshall

E-POST POSTMOTTAK: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO
BETALINGSSATSER 2023
KART TIL VÅLERHALLEN (NY FANE)